بنام یکتای بی همتا
 حفاظت از میط زیست وظیفه همه ماست . تمام تصاویری را که در این سایت مشاهده میکنید از کناره های زیبای رود خانه ارس و جنگلهای بکر ارسباران و شهرستان جلفا تهیه شده است در حفظ این زیباییها بکوشیم و آنرا سالم بدست فرزندان خود بسپاریم  
 
 
آیا روستای شما هم در شهرستان جلفا یا کلیبر -ارسباران است؟ تصاویری از روستای خودتان برای ما بفرستید تا به آلبوم اضافه کنیم منتظر مناظر روستای شما هستیم 
با تشکر
 
H.Sadeghi Gargari
 
آیا نظر یا پیشنهادی دارید ؟  کلیک کنید


Every night, SOMEONE thinks about you.
You mean the world to someone.
------------------

 

ć
Heydar Sadeghi Gargari,
Jun 5, 2011, 1:32 AM
ć
Heydar Sadeghi Gargari,
Jun 5, 2011, 2:19 AM
ċ
zendegi.rar
(1278k)
Heydar Sadeghi Gargari,
Nov 5, 2011, 3:06 AM
ċ
ائلکؤئلیوتصاویرتاریخچهو.rar
(3081k)
Heydar Sadeghi Gargari,
May 29, 2011, 9:07 AM
ċ
ارسبارانیاقراچهداغ.rar
(1476k)
Heydar Sadeghi Gargari,
Jun 1, 2011, 12:35 AM
ċ
تصاویرزیباورویاییبازتابدرآب.rar
(2575k)
saba boby,
May 20, 2011, 2:20 AM
ċ
تصاویرزیبایمتحرک.rar
(7499k)
Heydar Sadeghi Gargari,
May 23, 2011, 2:23 AM
ċ
نقاشیهایدیدنیوزیباازBobRoss.rar
(2089k)
Heydar Sadeghi Gargari,
May 21, 2011, 2:50 AM
ċ
نقاشیهاییازطبیعتزیباتوماسکینکید.rar
(3194k)
Heydar Sadeghi Gargari,
May 29, 2011, 1:09 AM
ć
Heydar Sadeghi Gargari,
Jun 4, 2011, 2:20 AM
Comments