Litterära termer
Det finns en del begrepp som ni måste använda när ni talar och skriver om litteratur. Vissa av dem kan ni förhoppningsvis redan (vi gick igenom dem i ettan). Om inte så lär er dem!Bildspråk:

Liknelse: liknelsen kan användas i flera olika sammanhang. I pedagogiska sammanhang används den för att hjälpa elever att förstå. I skönlitteratur används den främst för att ge en extra dimension åt en händelse, person eller ett föremål. Med liknelsen så beskriver man en egenskap hos någon/något genom att jämföra.

Exempel: Björn är vacker som en soluppgång

Eftersom ordet vacker i sig inte räcker för att återge den känsla man kan uppleva när man ser Björn så används här ordet soluppgång för att beskriva hur vacker Björn är.


Metafor: metaforen påminner mycket om liknelsen men hos metaforen jämförs inte bara det beskrivna med något, det blir något annat. Varför, jo för att dels stärka relationen mellan det beskrivna och jämförelseordet, men också för att man inte bara fokuserar på en egenskap utan ger det beskrivna ordet flera egenskaper.

Exempel: Björn är en vacker soluppgång.

Istället för att säga att Björn är vacker som en soluppgång så säger vi nu att Björn är en vacker soluppgång. Genom att göra så kan vi ge Björn fler av de egenskaper som en soluppgång har, kanske Björn ger värme som solen när den stiger upp på morgonen, kanske har Björn ett så rufsigt hår att det ser ut som solstrålar, kanske är Björns röst vacker som de första fåglarnas sång på morgonen.


Besjälning: precis som ordet antyder handlar besjälning om att ge ett dött föremål en själ d v s att beskriva något icke mänskligt som mänskligt t ex solen skrattade, vinden ylade, himlen grät, dörren öppnades klagande o s v

Bildspråk - exempel


Personifikation är när egenskaper beskrivs som något levande och i sig agerande, t ex ”klokheten är en gammal gubbe så framsynt och klok”, ”snålheten styrde honom”, ”svartsjukan hade slagit sina klor i honom”.


Sinnesanalogi är när du använder ett beskrivande ord från ett sinne (hörsel, syn, känsel, lukt, smak) om ett annat t ex ”mattan var skrikande gul”, ”solens värme var som doften av doften av nybakade kanelbullar”, ”morgonens kyla var bitter”.


Symbol är när ett tecken, en bild eller ett ord får representera något abstrakt eller teoretiskt t ex så är hjärtat en symbol för kärlek, ett par glasögon kan symbolisera civilisation (Flugornas herre), lammet kan representera kristendom, ugglan symboliserar klokhet.
Andra stilmedel:

Hyperbol är en medveten överdrift t ex ”jag har ju sagt en miljard gånger att du inte får röka på balkongen”, ”jag dör om jag inte klarar det här provet”

Litotes är en medveten underdrift t ex Rom byggdes inte på en dag, det var inte igår vi sågs.

Eufemism är när man skriver om något fult eller tabubelagt med ett annat ord t ex ”pojken och flickan hade muffins” (sex), ”när Björn hade vinterkräksjukan tillbringade han ofta dagarna med att betrakta gårdagens kulinariska höjdpunkt” (spy), ”kan du inte bara ta hissen till ett betydligt varmare ställe” (dra åt helvete).


Anafor - När man upprepar ett eller flera ord i början av en mening för att åstadkomma en rytmisk effekt. Används ofta i retorik (tal) men även i poesi.

Två väsentliga termer:

Tema – kan beskrivas som den tanke, känsla eller idé som ett helt verk (dikt, roman, pjäs, novell) vill förmedla.

Motiv – mindre berättelse eller tema i ett verk. Det kan också syfte på en särskild typ av karaktär eller situation t ex den onda styvmodern, syskonrivalitet, den passionerade kärleken, ärkeskurken, den moraliske hjälten, triangeldrama, att hamna på en öde ö, hjältedöd i strid, den fina flickan som förälskar sig i den fattige pojken, mord på moder/fader. Ett verk består ofta av en mängd motiv. Motiv är något som återanvänds i litteratur.
Litteraturvetenskapliga begrepp och begrepp inom dramatik

Kontrast – motsatser (svart och vitt, ljus och mörker, paradis och helvete, gott och ont)

Peripeti – när handlingen i ett verk plötsligt vänder (till det sämre eller det bättre). Kan oftast se som ett slags höjdpunkt i handlingen.

Nyckelscen – en väldigt viktig scen (kanske just där peripetin uppnås) i en film eller en pjäs).

fiktion / skönlitteratur = texter med påhittat innehåll (fantasi),

prosa är berättande skönlitterära texter, d.v.s. romaner  och noveller.

berättelsens klassiska uppbyggnad = exposition (presentation av personer, miljö, situation), konflikt (det uppstår problem), stegring (”spänningen stiger”), peripeti/vändpunkt (något avgörande som påverkar händelseförloppet sker), upplösning (hur det gick).

Prolog – inledande text som föregår det första kapitlet

Epilog – avslutande text som kommer efte rsista kapitlet

Intrig är ett ord som beskriver enbart själva handlingen

Inre monolog – när en persons tankar skrivs ut i en text

Relation – hur två eller fler personer förhåller sig till varandra i en berättelse.

Miljö – vilken typ av omgivning som ett verk utspelar sig i.

Monolog – när en person i ofta en pjäs håller ett långt tal (ofta till sig själv eller mot publiken).

Dialog – när två personer i en roman, novell eller pjäs talar med varandra.

Kronologi – beskrivning av tid. Det finns rak kronologi (från börja till slutet), bruten kronologi (när berättelsen inte börjar från början utan hoppar och tiden inte följs i berättelsen, parallell kronologi (när flera händelsers kronologi beskrivs bredvid varandra), In medias res (när en berättelse börjar i mitten – alltså rakt in i spänningen och bakgrunden till dramatiken inte kommer förrän senare).

Katharsis - grekerna menade att dramat hade en renande funktion. Genom att se tragedier där människor går under renas själen och man blir en bättre människa. Men det måste till riktiga hemskheter som mord på barn och föräldrar eller krig för att det ska kunna ske någon katharsis.

In medias res - Ett begrepp som syftar på när en berättelse börjar mitt i det vill säga mitt i spänningen. Senare återberättas vad som hänt tidigare. De mest berömda exemplen på berättelser med In medias res är Iliaden och Odysséen.

Fabel - detta begrepp har två betydelser. Den ena betydelsen är en saga där djur agerar som karaktärer. Den andra betydelsen är viktigare för er och då menar man en kort sammanfattning av en berättelse där man utelämnar alla typer av namn så att man får ett destillat på just handlingen.

Ironi - När en text eller ett tal har som syfte att förmedla motsatsen mot vad det ytligt säger. Ofta innehåller en ironi någon form av orimlighet som gör att man kan misstänka att författaren/talaren menar tvärtom.

Exempel: Å vad jag tycker att det är rättvist att de rika i samhället behandlas bättre än de fattiga.

Drama/pjäs/skådespel – ett stycke för teater

 Comments