ท่ารำ โนราห์

 
     ท่ารำของโนราที่เป็นท่าแบบ หรือท่าหลัก สืบได้ไม่ลงรอยกัน เพราะต่าง ครูต่างตำรากันและเนื่องจากสมัยก่อนผู้ประดิษฐ์ ท่าเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ ท่ารำของโนราที่ ต่างสายตระกูลและต่างสมัยกันจึงผิดแปลกแตก ต่างกัน แม้บางท่าที่ชื่ออย่างเดียวกัน บาง ครูบางตำราก็กำหนดท่ารำต่างกันไป
ท่า รำที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวมได้จากคำชี้แจงของนายจง ภักดี (ขาว) ผู้เคยเล่นละดรชาตรีอยู่ ที่เมืองตรังในบทพระนิพนธ์ตำนานละครอิเหนา ว่ามี ๑๑ ท่าดังนี้
 

๑. ท่าแม่ลาย หรือท่า แม่ลายกนก

๒.ท่าผาลา (ผา หลา)

 

๓. ท่าลงฉาก

๔. ท่ากินนร หรือกินนรรำ (ท่าขี้หนอน)

 

๕. ท่าฉากน้อย

 

๖. ท่าราหูจับจันทร์ หรือท่าเขาควาย

 

๗.ท่า บัวแย้ม

 

๘. ท่าบัวบาน

 

                                                                                                                                          ๙. ท่าบัวคลี่

 

๑๐. ท่าบัวตูม

 

๑๑. ท่าแมงมุมชักใย

 

Comments