Què és SCRATCH FOR ARDUINO?

Què és Arduino?
És una placa amb un microcontrolador "open source". Es tracta d'una placa dissenyada per facilitar el muntatge de circuits electrònics amb molta potencialitat a l'àmbit educatiu.

Aquí podeu veure un vídeo d'exemple:

Mes info a la web d'arduino

Què és SCRATCH FOR ARDUINO (S4A)?

És una modificació del programa Scratch creada pel Citilab de Cornellà. Aquest programari permet connectar objectes virtuals resultat de la programació SCRATCH amb objectes físics connectats a la tarja ARDUINO.

Com instal·lar l'entorn ARDUINO-S4A?

Mireu al següent enllaç a la zona de descàrregues on trobareu tots els pasos a fer explicats de forma precisa.

MAPA DE PINS S4A-ARDUINO
A la següent imatge podeu trobar la distribució dels pins que podem fer servir amb S4A.


Quan parlem d'entrada ens referim a enviament d'informació cap a la tarja. Per tant, les sortides fan referència a enviament d'informació des de la tarja. Els pins dels motors són sortida d'informació des de la tarja. Les instruccions referents a aquestes entrades i sortides les trobareu al bloc "MOVIMENT"  del S4A.

 Núm. Pin  ENTRADES  SORTIDES
 2 i 3  DIGITALS. Dos valors possibles: cert i fals   
 10, 11 i 13    DIGITALS. Dos valors possibles: cert i fals
 0, 1, 2, 3, 4 i 5  ANALÒGIQUES. Permet qualsevol valor entre 0 i 1023  
 5, 6 i 9    ANALÒGIQUES.  Permet qualsevol valor entre 0 i 255
 MOTORS 4 i 7    Rotació contínua (horari  o anti-horari)
 MOTORS 8 i 12    Rotació d'un angle donat (0 a 180 graus)

I com introducció a tot el projecte  podeu veure la presentació a la 11 Jornada Telemàtica del Secretariat d'Escoles Cristianes: