Лаборатории за јонизирачко зрачење и радиоекологијаИзвестувања

Наши услуги

Дозата денес

Член на МААЕ лабораторииВо состав на  мрежата на дозиметриски лаборатории  на МААЕ-Виена- SSDL

EURADOS

 член на Европската мрежа на
дозиметриски лаборатории – EURADOS

Акредитација

Анкета

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDJUbE1INGNsd1pvWEZuVTNkdngtM3c6MQ#gid=0
Ве молиме за
вашето мислење за нашaтa работа
https://www.booking.com/s/23_8/a5159447
Map