Strona główna


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

PATRONAT:
Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW Polskiej Akademii Nauk
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"RYZYKO"


STRATEGIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Część problemowa: ROLA I ZADANIA MENEDŻERA RYZYKA

BYDGOSZCZ, 26-28 listopada 2017


Cyklem naszych Konferencji interesują się teoretycy i praktycy życia gospodarczego z Polski i Zagranicy, stąd językiem konferencji jest język polski i angielski.

Do udziału w Konferencji zapraszamy obok teoretyków także „RYZYKUJĄCYCH” w praktyce gospodarczej – spotykamy się, aby wzbogacać sztukę zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Tegoroczna konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na rolę menedżera ryzyka jako specjalisty w zakresie predykcji zagrożeń, wynikających z podejmowania projektów wewnętrznych i zewnętrznych (np. inwestycje budowlane) jak też przewidywania środków zaradczych. Potrzebne jest też ciągłe doskonalenie narzędzi zarządzania ryzykiem.

Zachęcamy do udziału w dyskusji w toku obrad konferencyjnych, przedstawienia swoich rozważań teoretycznych, doświadczeń oraz wyników przeprowadzonych badań w formie referatów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą wydrukowane w monograficznym zbiorze artykułów (rozpatrywane będą jedynie teksty referatów uczestników konferencji i artykuły sponsorowane).
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
prof. UTP dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka