training‎ > ‎

Risico analyse

Risico Inventarisatie

Zoals elke vereniging of bedrijf  tegenwoordig moeten ook wij ons helaas indekken daarom volgt hier een risico inventarisatie die je een beeld geeft van de risico’s die je kunt lopen bij het beoefenen van deze sport.
En wat wij er aan doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Instructeurs
Om trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen moeten onze instructeurs aan verschillende eisen voldoen:
- Een instructeur / assistent-instructeur die zelfstandig lesgeeft moet minimaal een blauwe band bezitten dit staat gelijk aan 5 jaar training.
- In het bezit zijn van een geldig EM of EHBO diploma. Met een module wervelletsel.
- Lid zijn van de NFWS
- Touw module 1 volbracht hebben

Materiaal
Wanneer er met materialen als touwen matten en dergelijke gewerkt word word vooraf gecontroleerd of deze materialen gecertificeerd zijn.
En of dat het materiaal deugdelijk is.


Ondanks al deze veiligheidsmaatregelen kunnen ongelukken natuurlijk altijd voor komen.
Elke leerling wordt dan ook aangespoord om ook een verzekering bij de NFWS aan te vragen.

De risico’s
Aan de beoefening van het Ninjitsu bij Ryu Ha en de nevenactiviteiten die onderdeel van het trainingsprogramma vormen, zijn een aantal risico’s verbonden waar de student / leerling (hierna te noemen ‘de leerling’) zich van bewust moet zijn.De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en gedrag tegenover medeleerlingen en (assistent) instructeurs tijdens elke trainingssessie die door Ryu Ha georganiseerd wordt.

Ryu Ha Ninjitsu is een ‘vol-contact zelfverdedigings- en outdoor-adventure sport’ waarbij zich ernstige ongelukken kunnen voordoen, waaronder blijvende invaliditeit. Tevens kunnen ongelukken voorkomen welke de dood tot gevolg hebben. Gedurende de trainingen wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om dit te voorkomen. Mochten zich desondanks toch ongelukken voordoen dan kunnen de instructeurs en assistenten hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden wanneer zij zorgvuldig hebben gehandeld. Voor de optimale bescherming van de leerlingen zijn er regels en verplichtingen waaraan een ieder die deelneemt aan de training zich te allen tijde moet houden. Nalaten van het volgen van bovengenoemde regels en niet luisteren naar (assistent) instructeurs zal automatisch leiden tot handelen voor eigen risico en directe ontzegging van training.


Het wordt de leerling aangeraden om uit te zoeken of de huidige verzekering risico’s van vecht- en bergsporten dekt. Wanneer dit niet het geval is, raden wij de leerling ten zeerste aan contact op te nemen met zijn / haar verzekeringsmaatschappij om een uitgebreidere verzekering af te sluiten die vechts- en bergsporten wel dekt.
Daar naast bieden wij de mogelijkheid om lid te worden van de NFWS als eventueel aanvullende verzekering.
Subpagina''s (1): specifieke risico's
Comments