training‎ > ‎

Dojo regels & etiketten

 Inleiding
Ondanks het feit dat sport gezond voor lichaam en geest is kan het blessures tot gevolg hebben.  Om de trainingen voor iedereen plezierig te laten verlopen hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld. De consequenties die het niet naleven van deze regels met zich mee dragen kunnen variëren van een corrigerend gesprek tot onmiddellijke permanente ontzegging van de lessen. Wanneer er moedwillige fysieke, mentale of materiële schade word geconstateerd kunnen er ook juridische stappen overwogen worden.

 Ter informatie
Om een beeld te krijgen van de risico’s die deze sport met zich mee brengt kun je een  risico inventarisatie op www.ryu-ha.com vinden. De definitie van een krijgskunst is het systematisch aanleren van technieken ter bevordering van mentale en fysieke zelfverdediging. Het gebruik van deze technieken in een zelfverdedigingsituatie kunnen dan ook resulteren in ernstige verwondingen bij een tegenstander. Om te voorkomen dat leerlingen onze technieken gaan misbruiken behouden wij ons het recht voor de inschrijf formulieren bij de daarvoor aangewezen instantie ter controle aan te bieden.

 Algemene regels.
 Meldingsplicht
Om de veiligheid van jezelf mede studenten en instructeurs te waarborgen vragen wij onze leerlingen melding te maken van de volgende zaken:
 • Een strafblad
 • Beschuldiging van agressie
 • Beschuldiging van onzedelijk gedrag
 • Beschuldiging van criminele en/ of terroristische bezigheden
 • Besmettelijke aandoeningen.
 • Eventuele mentale of fysieke aandoeningen die een risico kunnen opleveren

  Gedragsregels.
 • Verbaal en/ of fysiek agressief gedrag tegen instructeurs of mede leerlingen word niet getolereerd.
 • Drugs, steroïde of alcohol zijn niet welkom tijdens de training of in het trainingsgebouw.
 • Wanneer je nog onder invloed bent van drugs, steroïde of alcohol ben je niet welkom op een training.
 • Roken is alleen toegestaan in een daarvoor bestemde ruimte en dus niet tijdens trainingen.
 • Om trainingen voor andere mensen ook plezierig te houden vragen wij van al onze studenten een basale persoonlijke hygiëne.
 • Wij verwachten van onze leerlingen dat ze op tijd aanwezig zijn (5 minuten voor aanvang).
 • Wanneer je om wat voor reden dan ook verhinderd ben bel je persoonlijk af.
 • Wanneer je een blessure hebt meld je dit voor de training en geef je aan wat je wel en wat je niet kunt doen.

 Administratieve mededelingen.
 • In verband met een beperkt aantal instructeurs kunnen er af en toe trainingen komen te vervallen dit zal per SMS E-mail of in persoon worden medegedeeld, deze trainingen kunnen altijd op een van de andere trainingsdagen worden ingehaald.
 • Wanneer een leerling zelf verhinderd is kan die training in overleg op een van de andere dagen worden ingehaald.
 • Contributie dient 1 maal per maand aan het begin te worden voldaan.
 • De leerling is contributie verschuldigd tot het moment van opzeggen.
 • Contributie is verschuldigd over de maanden september tot half juli verplichte vakantie dagen worden af en toe gecompenseerd met  buitentrainingen seminars of andere bezigheden.
 
Comments