Technieken

Ryu Ha Shin Ninjitsu hanteerd diverse afstanden waarin de technieken zijn ingedeeld. Denk hierbij aan een afstand die er nodig is om iemand uit te schelden deze afstand varieeerd van tussen de 10 cm tot
misschien 100 mtr. D
e afstanden die wij hanteren zijn : Balistic distance, Weapons distance, Impact distance, CQB distance, Clinsh Distance, Grapling distance en Mental. Dit wil zeggen dat wij technieken aanleren die van 50mtr "balistic distance" (pijl en boog) tot Grapling (grond gevecht) bruikbaar zijn.
Het Mental gedeelte is een training die zowel een "voorspellend profiel" van je tegenstander kan geven als jou persoonlijk valkuilen kan overbruggen en is zeer bruikbaar voor alle facetten van het leven. 
Het Systeem is dus erg uitgebrijd en wij proberen dan ook om leerlingen zoveel mogenlijk kennis en ervaring mee te geven om een eventueele aanval met succes af te slaan.
Daarnaast proberen wij de student meer ballans in het dagelijkse leven en in de omgang met mensen mee te geven.