Szkoła Fitnessu‎ > ‎

Regulamin

Regulamin
  Fitness Clubu "Rytmic"

1. Zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie go jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach.

2. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie pod nr tel. 501 120 281
lub e-mailem: rytmic@wp.pl, bądź 15 min. przed każdymi zajęciami

3. Karnet jest to opłata z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć w miesiącu.

5. W Clubie "Rytmic" można zakupić poniższe rodzaje karnetów:

- Karnet (K1) - bilet jednorazowy

- Karnet (K-M-C-4x) - jedno zajęcie w tygodniu (4 wejścia w miesiącu)

- Karnet (K-M-C-8x) - dwa zadeklarowane zajęcia w tygodniu (8 wejść w miesiącu). 

- Karnet (K-M-C-12x) - trzy zadeklarowane zajęcia w tygodniu (12 wejść w miesiącu). 

- Karnet (K-M-C-16x) - cztery zadeklarowane zajęcia w tygodniu (16 wejść w miesiącu).  

 - karnet MAX - 10 dowolnych wejść na zajęcia aqua aerobiku. Karnet do 
   wykorzystania w kolejnych dwóch miesiącach.

6. Zakupu karnetów należy dokonywać najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w miesiącu 

7. Zakupione karnety mają ważność jednego miesiąca kalendarzowego. 

8. W przypadku nieobecności na zajęciach, organizator nie zwraca opłaty za wykupione zajęcia w karnecie, nie przechodzą też one na następny miesiąc.
W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim - L4) karnet może zostać przedłużony po konsultacji z organizatorem klubu.
W szczególnych wypadkach można też zamienić karnet na inny w ramach tej samej ceny.

9. Karnety należy zachowywać przez okres ważności, czyli podany na karnecie miesiąc
i przedkładać do okazania w recepcji przed wejściem na zajęcia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć w kolejnym miesiącu po uprzednim poinformowaniu grupy przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

11. W przypadku jeśli z winy organizatora nie odbędą się zajęcia lub zostaną odwołane, szkoła zwraca niewykorzystaną kwotę w karnecie.

12. Club"Rytmic" ma prawo odwołać zajęcia, zmienić instruktora bądź zorganizować zastępstwo za instruktora w szczególnych przypadkach.

13. Uczestnicy zajęć zapisując się do clubu"Rytmic" są świadomi swojej sprawności fizycznej i stanu swojego zdrowia, gdyż klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie zajęć.

14. W klubie obowiązuje zmiana obuwia i odzieży w szatni.  

15. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym i towarzyszącym na salę gimnastyczną i basen. 

16. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników zajęć klub będzie domagać się odpowiedzialności finansowej.