Vanlige spørsmål

Noen lurer gjerne på hva klimastyring går ut på? Hvordan får plantene tilført CO2? Hvordan foregår vanning og gjødsling? Hva med bestøving og humler? Og må plantene sprøytes? Her vil vi forsøke å forklare litt rundt disse tingene.

Klimastyring
 • Her er det primært lufttemperatur og fuktighet inne i drivhuset vi er opptatt av.
 • Vi ønsker å differensiere lufttemperaturen gjennom døgnet i flere perioder, med 2-3 grader mindre om natten enn om dagen. For å regulere dette bruker vi varme dersom det blir for kaldt, og lufter med luker i taket dersom det blir for varmt. Ved mye lysinnstråling (mye sol) heves temperaturen med 1-3 grader både dag og natt.
 • Vi ønsker at fuktigheten skal ligge på rundt 80%, og dette blir regulert med varme og lufting.
 • Den tekniske styringen av dette er det en computer som tar seg av. Vi legger inn de aktuelle verdiene vi ønsker å ha inne i veksthuset.
CO2
 • Oppvarmingen foregår ved at vi brenner naturgass. Forbrent naturgass gir ren CO2 tilbake som normalt ville gått ut i atmosfæren. Vi tar denne gassen tilbake fra kjelen og kjøler den ned fra 180 grader til ca 40 grader, og sender den ut i veksthusene gjennom rørsystemer som fordeler CO2-en ut i hele huset.
 • I veksthuset står det en måler som registrerer CO2-innholdet i luften og styrer mengden gjennom computeren. Mengden ligger på ca. 1000 ppm (part per million). Nivået ute i naturen er ca. 300 ppm.
Vanning og gjødsling
 • Tomatplantene får all næring/gjødsel gjennom vannet. En gjødselblander blander konsentrert flytende gjødsel med rent vann som videre går ut i slanger til hver enkelt plante i veksthusene (dryppvanningssystem).
 • På en fin sommerdag får plantene tilført ca. 2,5 liter vann fordelt på 10-12 vanninger.
Bestøving og humler
 • Tomatplantene klarer ikke å bestøve blomstene bra nok på egenhånd, derfor trenger de hjelp til dette. Humler har en utmerket egenskap til å utføre denne jobben for oss. I vårt distrikt har vi oppdrettere som har spesialisert seg på humleoppdrett for tomatprodusentene. Vi får humlene i egne humlebol, der antall humler varierer etter arealet på veksthusene. Humlebolene er levedyktige i ca. 5-7 uker om gangen, før de må erstattes av nye. Dette fordi noen humler dør, mens andre forsvinner ut i naturen. 
Blir tomatene sprøytet?
 • Nei! De blir ikke sprøytet på grunn av at vi bruker biologisk bekjempelse av skadedyr. Det vil si at vi bruker nyttedyr av ulike slag for å bekjempe skadedyr. Skadedyr kan f.eks være midd, mark, kvitfly og trips. Det benyttes spesialtilpassede nyttedyr for de ulike skadegjørerne. Det må sies at det er små plager med skadegjørere dersom en rengjør og vasker grundig etter hver sesong og er tidlig ute med å bekjempe skadedyrene.
Hvor får jeg kjøpt tomater fra Fogn?
 • Tomatene er å finne hos Kiwi, Spar, Meny, Joker og Rema 1000