Tomatkalender

Her ønsker vi å gi våre lesere et lite innblikk i hvordan en tomatsesong forløper seg måned for måned gjennom et år.

Januar
 • 2. Januar blir tomatfrøene sådde i små steinullkuber på 2,5 x 2,5 cm. Kubene blir deretter vannet med varmt gjødselvann og satt til spiring ved 26 graders varme i kubene tildekket med svart plast. Etter 3-4 døgn spirer tomatene, plasten blir tatt av og tomatplantene får kunstig belysning i 18 timer per døgn, men en romtemperatur på ca. 20 grader. 
 • 16. Januar blir tomatplantene pottet over i 10 x 10 cm store steinullklosser. De får fortsatt 18 timer lys per døgn, og romtemperaturen er 19-20 grader. De får gjødselvann annenhver dag til å begynne med, deretter hver dag.
 • Etter ca. 10 dager støtter vi opp plantene med blomsterpinner og setter ringer rundt pinnen og planten.
 • Denne perioden er en fin tid. Det er surt og kaldt ute og vi kan være inne i et lyst og varmt miljø og stelle med plantene våre.
Februar
 • 14. Februar blir tomatplantene plantet ut i veksthusene. De blir plantet på enten steinullmatter eller torvsekker. De står et par dager etter plantingen for å hente seg inn etter flyttingen, deretter blir de bundet opp med tau til strenger i taket (plantene blir ca. 7-8 meter lange i løpet av en sesong.
 • 18. Februar blomstrer de på første klase. Vi bestøver denne manuelt (tomatplantene er ikke helt selvbestøvende, derfor trenger den hjelp til dette).
 • En uke etter dette får vi humler som deretter tar seg av bestøvingen. Dette er nesten som å ha mange kjæledyr på en gang, de er helt ufarlige. Nå får plantene mer gjødselvann og klimastyring er viktig. Klimastyring blir regulert av målestasjoner i veksthus og værstasjon som står i kontakt med en computer som tar seg av reguleringene, etter aktuelle installerte verdier. Plantene blir også tilført CO2 som de trenger for fotosyntesen.
 • Denne måneden er en hektisk tid, der alle er engasjerte og det blir mange lange dager. 
Mars
 • Stell av plantene tar det meste av tiden denne måneden. Plantene vokser ca. 50 cm per 14 dager. Vi tar av de nederste bladene og plukker bort "tyver" som vokser i bladroten.
 • Vi får regelmessig oppfølging av vår forsøksring, som gir oss råd og veiledning på klimastyring og vanning.
 • Denne måneden er litt roligere. Vi får tid til å rydde opp etter en hektisk februar.
April
 • 16. April høster vi de første tomatene. Nå er plantene ca. 2-2,5 meter lange.
 • Tiden går nå med på å stelle plantene og plukke tomater.
 • Fortsatt er det viktig med god klimastyring og rett mengde vann etter som været ute er. Mye sol = mye vann, lite sol = lite vann.
 • Denne måneden er mye lik mars.
Mai
 • Nå er tomatplantene i full produksjon, vi høster tomater annenhver dag, og dagene går ellers med til å stelle plantene.
 • Vi får fortsatt regelmessig oppfølging fra forsøksringen med råd og veiledning for optimal klimastyring og vanning. Dette er noe av det viktigste med hele tomatkulturen.
 • Denne måneden blir mer hektisk igjen, da vi får mye plukking av tomater i tillegg til stell av plantene, og alt foregår manuelt. Vi kan ikke bruke maskiner til noe av dette.
Juni
 • Stell av plantene og plukking av tomater.
 • Håper på en fin sommer med mye sol.
 • Vi er nå inne i våre mest hektiske perioder.
Juli
 • Stell av plantene og plukking av tomater.
 • Håper på en fin sommer med mye sol.
 • Vi er nå inne i våre mest hektiske perioder.
August
 • Stell av plantene og plukking av tomater.
 • 20. August kutter vi toppen av plantene. Nå får de ikke vokse mer, da det er nok klaser på plantene til at det rekker sesongen ut. Fra blomst til ferdig tomat går det ca. 8 uker. 
 • Vi er nå inne i våre mest hektiske perioder.
September
 • Nå går sesongen mot slutten. Det er mindre stell av plantene og mindre mengder tomater, ca. halvparten av normalproduksjon.
Oktober
 • 15-20. Oktober er siste plukking av tomater.
 • All varme blir stengt av og tomatplantene dør.
 • Vi forbereder oss til opprydding.
November
 • Veksthusene blir ryddet for tomatplanter og voksemediet. Husene blir deretter desinfisert og vasket ned fra topp til tå med høytrykksvasker.
 • Det er viktig for oss at dette arbeidet blir utført med nøyaktighet da det kan få stor betydning for neste sesong angående mulige smittekilder.
 • Dette arbeidet er det vi ser minst frem til, da det krever mange tunge tak og er slitsomt.
Desember
 • Veksthusene blir klargjort for neste sesong. Vi legger ut ny og ren plastikk på gulvet, fordeler ut voksemediet (steinullmatter/torvsekker), gjør klar vanningssystemene (dryppvanning for hver plante) og henger opp oppbindingstav på strengene i taket.
 • Veksthusene er nå klare til å ta imot nye planter for neste tomatsesong.