Historie

Ryfylke har lange tradisjoner med tomatdyrking i vektsthus, helt tilbake til 1930-årene. Grunnet små gardsbruk som hadde behov for å øke inntektsgrunnlaget sitt, samt at vi har gode klimatiske forhold i følge med lokaliteten til øyene vi bor på.

Opp gjennom årene utviklet dette seg mer og mer, flere kom til og mange veksthus ble bygget, et godt miljø blomstret opp og gode fagmiljøer ble også etablert.

Gartneriene er fortsatt små målt i internasjonal målestokk, men blir primært drevet som rene familiebedrifter, der alle familiemedlemmer er engasjert i det daglige arbeidet.

Produsentene leverte produktene til samvirkeorganisasjonen Gartnerhallen, som på denne tid eide og drev pakkerier, distribusjon og markedsføring.

I 1999 gikk Gartnerhallen inn i Bama med det resultat at Gartnerhallen solgte alle pakkeriene og overlot distribusjonen og markedsføringen til Bama, men Gartnerhallen beholdt leveringsavtalene med produsentene.

I denne forbindelse ble Ryfylke Tomat BA etablert, og kjøpte pakkeriet på Fogn av Gartnerhallen. Etter den tid har vi investert i ny og moderen pakkemaskin som sorterer tomatene på størrelse og farge. Inneværende år har vi også investert i ny flow pakkemaskin for å kunne møte nye behov og utfordringer i markedet. 


I 2016 flyttet vi inn i nytt bygg på ca. 800 kvadratmeter. Bygget ble reist på 10 uker, og huser pakkerom med tre pakkemaskiner og stort kjølelager. Det gamle bygget blir brukt til tørrlager og personalavdeling. Denne oppgraderingen gjorde oss rustet til å utvide produksjonen i fremtiden, både med tanke på volum og sortiment.