Startside

Ryfylke Tomat SA er et foretak eid av 13 gartnere som dyrker tomater. Foretaket er lokalisert på Fogn i Finnøy kommune. Vi driver et moderne tomatpakkeri hvor vi pakker ca. 400 tonn runde tomater hvert år, ca. 400 tonn deliciosotomater og ca. 140 tonn perletomater gjennom foretaket. Gartnerne har individuelle leveringsavtaler med Gartnerhallen, som igjen har Bama som distribusjonsledd ut til matvarekjedene. Styret representerer fem av eierne.

Vi har som mål å:
  • Være best på kvalitet i alle ledd, fra produsent, gjennom pakkeri og til forbruker.
  • Primært bruke biologisk skadedyrbekjempelse.
  • Ikke forurense ytre miljø gjennom vår virksomhet.
  • Alle produsenter skal være godkjent gjennom KSL-revisjon.

Oppgradering i 2016

I 2016 flyttet vi inn i nytt bygg på ca. 800 kvadratmeter. Bygget ble reist på 10 uker, og huser pakkerom med tre pakkemaskiner og stort kjølelager. Det gamle bygget blir brukt til tørrlager og personalavdeling. Denne oppgraderingen gjorde oss rustet til å utvide produksjonen i fremtiden, både med tanke på volum og sortiment.