มนุษย์ต่างดาว...เรื่องจริงหรือเท็จ?

ช่องข้อความ

มนุษย์ต่างดาว เรื่องจริง หรือเท็จ ? [หน้า 1/2]
 
 
 
คำอธิบาย

พบว่า เรื่องมนุษย์ต่างดาว ได้มีการเผยแพร่เป็นจำนวนมาก ต่างมีเหตุผล
ความเห็นเฉพาะตนแต่ละกรณีไป โดยมองในแง่สิ่งลึกลับ หรือเรื่่องแปลก
ทั้งหมดมิได้เป็นสิ่งผิดปกติ ต่อความเข้าใจที่ผ่านมา
แต่ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ อาจมีข้อจำกัดและน้อยต่อการอธิบายเรื่องเช่นนี้
จึงขาดแคลนข้อมูล ให้ประกอบการพิจารณาต่อผู้สนใจเรื่องนี้

สำหรับเนื้อหาเรื่อง มนุษย์ต่างดาว ในข้อเขียนชิ้นนี้
มิใช่นวนิยายหรือคำบอกเล่า จากประสบการณ์ของผู้ใด
แต่เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนเรื่อง Life of the Universe
สำหรับการศึกษาด้าน จักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์ มีทั้งสิ้น 13 บท
แต่ได้คัดย่อ มาเพียง 1 บท เรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น
ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการมาเยือนโลก ของมนุษย์ต่างดาวด้วย UFO
เจตนาเพื่อเสริมความรู้ ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
 
 
 
ทั่วไปบางคนมองว่า เรื่องมนุษย์ต่างดาวและ UFO เป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระ
แต่บางคนกลับเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ มีการรับรู้รับทราบว่าได้เกิดขึ้นบนโลกแล้ว
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จึงมีทั้งฝ่ายเชื่อและฝ่ายที่ไม่เชื่อ แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายที่เชื่อ
นั้นมีมากกว่าครึ่งโลก

แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ บางคนก็ตอบคำถามเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง เพราะไม่แน่
ใจอย่างถ่องแท้ ด้วยไม่เคยเห็น ด้วยไม่เคยมีรายงานอย่างเป็นทางการ หรืออาจ
ผิดต่อหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในหลายประเด็น

ส่วนผู้ที่มีความเชื่อ ก็มักจะเชื่ออย่างจริงจัง ขาดการพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่
ตนสามารถวิเคราะห์ได้ แม้จะมิได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ตาม

ดังนั้นข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อประสงค์ใช้เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่ง ต่อการวิเคราะห์ในหลัก
เกณฑ์ของเหตุและผล ตามแนวความคิดแต่ละบุคคล อาจช่วยให้เข้าใจเงื่อนไข
ความเป็นจริง หรือเท็จ เรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาว

ไขกุญแจแห่งความหมาย UFO และ Alien

UFO (Unidentified flying object) หมายถึง วัตถุบินได้ที่ไม่ปรากฎหลักฐาน
เห็นในแนววิถีของท้องฟ้า มีกลไกการเคลื่อนที่และเปล่งแสงออกมาได้ ซึ่งไม่
สามารถอธิบายตามหลักการ และเหตุผลปกติได้

Alien หมายถึง ผู้หนึ่งผู้ใดที่มิได้กำเนิดบนดาวเคราะห์โลก โดยถือว่าอาจมาจากที่
ใดก็ได้จากนอกโลก ในอวกาศ เรียกว่า มนุษย์ต่างดาว ทั้งนี้มิได้เจาะจงในเรื่อง
ระบบชีวิต ระดับความคิด และ รูปแบบที่ชัดเจน เป็นการเรียกโดยรวม ต่างจากคำ
ว่า Extraterrestrial Intelligence (สิ่งทรงปัญญาในจักรวาล) ซึ่งเจาะจงเป็นสิ่งใด
ก็ตาม ต้องมีเชาว์ปัญญาไหวพริบ ไม่น้อยไปกว่่ากว่าระดับของมนุษย์
 
 
Alien จากจินตนาการในภาพยนต์
 
 
จานบิน ปรากฎการณ์แรก

ประวัติทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เรื่อง UFO ครั้งแรกๆ เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1947 โดย
นักธุรกิจชื่อ Kenneth Arnold บินด้วยเครื่องบินส่วนตัวใกล้บริเวณ Mount Rainier
รัฐ Washington ประเทศอเมริกา

ขณะอยู่บนท้องฟ้าสังเกตเห็นวัตถุบินได้ ส่องแสงเปล่งปลั่ง ผ่านหน้าด้วยความเร็ว
ราว 2,000 กม./ชม. ข่าวดังกล่าวถูกรายงานบนหน้าหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์ United
Press กล่าวว่าสิ่งที่ Kenneth Arnold เห็นคือ Flying saucers (จานบิน)

หลังจากการพาดหัวข่าวครั้งนั้น ถัดมาตลอด 10 ปี คำว่าจานบิน เป็นสิ่งที่คนทั่วไป
รู้จักในความหมายวัตถุบินได้ (ซึ่งไม่ใช่เครื่องบินของมนุษย์) ทั้งนี้เป็นการเสริม
แต่งจาก นวนิยายและภาพยนต์ควบคู่กันไปด้วยจนกระทั่งวันนี้

โดยแท้จริงแล้ว คำว่าจานบิน เป็นคำเยาะเย้ย แสดงให้เห็นว่า Kenneth Arnold
ไม่สามารถอธิบายรูปร่างสันฐานวัตถุที่เห็นว่าเป็นแบบใด เป็นจานหรือแบนหรือ
กลมจากข่าวในครั้งนั้น ทั้งสามความหมายจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัตถุใน
เวลาต่อมา

เนื้อข่าวยังระบุว่า Kenneth Arnold มีความทรงจำที่เข้าใจผิดและเหลวไหลเพราะ
คำถามจากนักข่าว ต่อข้อถามว่า วัตถุที่เห็นมีจำนวนเท่าใด คำตอบจาก Kenneth
Arnold คือ ไม่แน่ใจ แต่เหมือนจานที่กระดอนเหนือผิวน้ำ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
จึงไม่เห็นรูปทรง ทั้งๆตนเองเป็นนักบินซึ่งควรเข้าใจอะไรมากกว่านี้

ภายหลังผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์การเห็นของ Kenneth Arnold เป็นวัตถุ ดาวตก
(Meteors) ตกสู่โลกมีแสงลากยาวพาดผ่านท้องฟ้า จากอนุภาคที่ถูกเสียดสีกับ
ชั้นบรรยากาศ
 
 
Kenneth Arnold ผู้เห็นจานบิน
 
 
บันทึกต้นฉบับ รูปทรงการเห็น ของ Kenneth Arnold
 
20
ความคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาว เมื่อ 50 ปีที่แล้ว

แม้ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดต่อจิตนาการทั่วไป ว่ามนุษย์ต่างดาวต้องมีพาหนะแบบ
จานแบนๆ และมีการสื่อสารอย่างลับๆ กับกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทั้งสองกรณีชักนำ
เป็นเหตุผลต่อความคิด มาตลอดนับหลายสิบปี ในเรื่อง UFO ต่อผู้คนมากมาย

และเนื่องจากกองทัพ ให้ความสนใจกับเรื่องสงครามเย็น และมีความกังวลต่อ
ประเภทยานบินชนิดใหม่ โดยสหภาพโซเวียตพัฒนาขึ้น

ปี ค.ศ.1950-1960 คณะทำงานด้านปรัชญา กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทำการศึกษา
รายงาน UFO จำนวนมากพบว่า ประเภท UFO ส่วนใหญ่ที่ผู้คนเห็นเป็นวัตถุเช่นดาว
ที่มีความสว่างหรือดาวเคาระห์ ดาวเทียม บอลลูน การยิงจรวด นก ฟ้าแลบ ดาวตก หรือ ปรากฎการณ์ด้านอากาศ และภาพลวงตา คละกันไป

โดยผู้เห็นไม่สามารถอธิบายได้ว่าเห็นอะไร แต่ทั้งหมดลงเอยเชื่อว่าสิ่งที่เห็นคือ
UFO ด้วยเหตุผลว่า ศตวรรษที่ 18 สหภาพโซเวียตมีความสามารถสูงสร้างจานบิน
ได้หรือ เข้าใจว่าเป็นวัตถุที่มาจากโลกอื่น หลังจากนั้นกองทัพอากาศจึงยุติการสืบ
สวนในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบางกรณีเชื่อว่าการสอบสวนไม่สมบูรณ์ หรือมีอุบายปิดบังจากรัฐบาล
สหรัฐฯ ไม่ให้ประชาชนทราบ ว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลก

หลักฐานที่คนส่วนใหญ่เชื่อ

จากสัญญลักษณ์แสดงของ UFO (จำนวนมากปรากฎจากภาพถ่าย วีดีโอ เกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ด้วยเทคนิคต่างๆ) โดยเป็นการอุปโลกน์ที่ดีและเหมือนจริง 90% ของ
หลักฐาน ส่งผลให้คนทั่วไปเชื่อถือ ส่วนอีก 10 % ที่เหลือคำอธิบายไม่ชัดเจนคลุม
เครือและไม่มีคำอธิบายเรื่องยานมนุษย์ต่างดาว

แม้แต่ปัญหาคดีฆาตกรรมในอเมริกา ที่ไม่สามารถหาผู้กระทำความผิดได้ ยังโยน
ความผิด ไปในเรื่องมนุษย์ต่างดาวบุกรุกและฆ่าทำลาย

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่ยุติจากนักวิทยาศาสตร์

โดยกฎเกณฑ์การเห็นหลักฐานปัญหาของ UFO หากใช้วิทยาศาสตร์ตรวจสอบใน
เรื่องปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ (Nature of modern science) ซึ่งเป็นชนวนเหตุเบื้องต้น

โดยสมมุติถ้าุ่มนุษย์ต่างดาวแสดงขึ้นโดยเงื่อนไขเป็นไปแบบธรรมชาติ และหาก
เกิดขึ้นเช่นนั้นจริง การอ้างอธิบายถึงวัตถุบินได้ (UFO) ก็จะไม่ต่างไปจากเทพเจ้า
ต่างๆหรือวิญญาน หรือเทพเจ้ากรีก เป็นสิ่งที่คิดให้เป็นจริงเหนือความเป็นธรรมชาติ

เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆแต่ไม่เห็นความเป็นจริง ของความเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายใน เราสามารถเรียนรู้ บางอย่างเพื่อสร้างรูปแบบ ปรากฎการณ์ของ UFO และทดลอง
กฎเกณฑ์ เพื่อการสำรวจอย่างจริงจัง ในแบบต่างๆเพื่อให้แตกต่างจากรายงานอื่น

หนึ่งในประเด็นนั้น มีความยุ่งยากรูปแบบการทดลองรูปแบบเครื่องยนต์ ที่จะแสดง
ให้เห็นว่า สามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้ หรือมีคุณสมบัติที่ลึกลับ ทั้งหมดจึงถูก
ทิ้งค้างไว้ เหลือแต่รายงานจากการเห็นและมีการโต้แย้งกันตลอดมา

ดังนั้นรายงานจึงไม่สมเหตุสมผลนัก ส่วนใหญ่รายงาน UFO ไม่มีอะไรมากไปกว่า
มีผู้พบเห็นวัตถุจากท้องฟ้า และไม่สามารถ บอกประเภทได้หรืออธิบายไม่ได้

แต่ถ้าวัตถุนั้นไม่มีประเภท ก็ไม่มีหลักฐาน ทำให้การทำรายงานไม่สามารถกระทำ
ได้อย่างถูกต้องและแจ่มแจ้ง ว่ายานของมนุษย์ต่างดาว ประดิษฐ์จากสิ่งใด

หากต้องการพิสูจน์ว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาเยี่ยมเยือนโลกจริง อาจต้องหาหลักฐาน
แสดงสสารมากกว่าสถานะของแข็ง ที่พบบนโลก
 
 
ภาพถ่ายนี้ อ้างว่าถ่ายโดยนักบินอวกาศของนาซ่า Ken Mattingly, Charlie Duke และ
John W. Young. จากยาน Apollo 16 ขณะโคจรสำรวจดวงจันทร์
 
 
อะไรที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มนุษย์ต่างดาวเยือนโลก

การตรวจพิจราณาไล่เรียงอย่างเป็นหลักการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำได้จาก
ภาพถ่ายเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดี ซึ่งมักมีข้อแตกต่างจากการพบเห็น หากไม่ใช่เป็น
การทำจากฝีมือมนุษย์แล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม ปรากฎการณ์ เรื่องมนุษย์ต่างดาวเยือนโลก ที่อ้างสืบกันมานั้นถูก
โต้แย้งการพินิจพิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ จากเรื่องที่โด่งดังและมีชื่อเสียง เช่น
 
 
Roswell
 
 
กรณีที่ 1 ความหายนะของมนุษย์ต่างดาว ที่ Roswell

เป็นกรณีทีโด่งดัง อันเกิดจากการกระทำปลอมปนขึ้นเรียกว่า กรณี Roswell เกิด
ขึ้นใน ค.ศ. 1947 หลังจากไม่กี่สัปดาห์ ที่ Kenneth Arnold พบจานบินบนท้องฟ้า

ชาวไร่พบซากปรักหักพังบางอย่าง กองตกอยู่ในทุ่งหญ้าใกล้เมือง Roswall ,New
Mexico จากรายงานของนายอำเภอท้องถิ่น ภายหลังว่ามีใครบางคนกล่าวว่าใน
แฟ้มเอกสารของกองทัพ อากาศสหรัฐ ระบุว่าสิ่งนั้นคือ จานบิน (Flying disk)

เรื่องตื่นตระหนกแพร่สะพัดเพียงไม่กี่วัน กองทัพอากาศสหรัฐ Fort Worth,Texas
ได้แถลงข่าวว่าสิ่งดังกล่าว คือ บอลลูนตรวจสภาพอากาศ (Weather baloon)
โดยแสดง หลักฐานประกอบในเวลาต่อมา

ครั้น ค.ศ. 1978 เรื่อง UFO กรณี Roswell ปรากฎขึ้นอีกโดยการสืบจาก Stanton
Friedman และกล่าวอ้างว่าเป็นซากจากอุบัติเหตุของ ยานจากต่างดาว แต่รัฐบาล
ปกปิดความจริง

การอ้างในบันทึกของ Stanton Friedman เรื่องนี้อาศัยระเบียบแบบแผนการเห็น
จากท้องฟ้า จึงเป็นเรื่องที่ยากต่อการแสดงชี้ชัดทางหลักฐาน เพราะการจดจำจาก
ระยะเวลาที่นานมาก ของผู้เห็นเหตุการณ์ ทำให้เกิดข้อแตกต่าง และเห็นแย้งกัน
เช่น บางคนเห็นเป็นจาน บางคนเห็น เป็นแบนๆเป็นเส้น

รูปแบบพยานจึงไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ ว่าเป็นวัตถุบางอย่างที่มาจากต่างดาว
ในความเป็นจริง ถ้ามีจริง เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามากจากไหน เพราะเพียงเห็นบนท้อง
ฟ้าจากลักษณะสันฐานไม่คุ้นเคย การสรุปผลว่าจานบินต่างดาวจึงไม่เป็นกฎเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในกรณีนี้

แต่ถ้าซากดังกล่าวไม่เป็นวัตถุจากต่างดาว และไม่ใช่เป็นบอลลูนตรวจอากาศตาม
ที่กองทัพอากาศอ้าง แต่แฟ้มของรัฐบาลบันทึกไว้ว่า ความลับของรัฐบาล เรื่องการ
ออกแบบ บอลลูนทดลองการตรวจจับอาวุธ Nuclear ของสหภาพโซเวียต และอยู่
ในชั้นความลับต้องปกปิดของโครงการชื่อ Mogul ซึ่งมีแนวคิดการตรวจจับจากที่
สูงบนท้องฟ้าเหนือ ชายแดนสหภาพโซเวียต ด้วยวิธีฟังคลื่นเสียงที่เกิดจากการพุ่ง
แวกอากาศออกมา ได้ทดลองบริเวณ Roswell ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เป็นต้นมา

โดยมีนักวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่าซากดังกล่าวคือ เครื่องมือและอุปกรณ์ของตนจาก
ภาพถ่ายที่บันทึกของกองทัพอากาศ
 
 
บอลลูนตรวจสภาพอากาศ หรือ บอลลูนทดลองการตรวจจับอาวุธ Nuclear ?
 
 
สำหรับซากร่างกายมนุษย์ต่างดาว เชื่อว่าเป็นการกล่าวอ้างด้วยเหตุผลเป็นสถาน
ที่ปกปิด การทดลองบางอย่างที่เป็นเรื่องลับ เช่น ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด บริเวณพื้นที่
ล้อมด้วยลวดไฟฟ้า ซึ่งเป็นระเบียบด้านความมั่นคง

แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ นักการทหาร เจ้าหน้าที่เข้าออกนับพันคน ตลอด 60 ปี เห็น
ความลับต่างๆ บางคนที่ไม่ปราถนาดีอาจสร้างหลักฐานบางอย่าง เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อกับคำกล่าวอ้างให้มากขึ้น ในเรื่องมนุษย์ต่างดาวส่งผลเสียต่อรัฐบาลสหรัฐฯ
ให้หมดความเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง

บางกรณีที่มีผู้เห็นเหตุการณ์ว่า มนุษย์ต่างดาวเดินออกมาจากยาน ข้อเท็จจริงใน
เรื่องนี้เป็นเรื่องกุขึ้น เพื่อสนับสนุนเหตุผล เรื่องยานและซากของมนุษย์ต่างดาว
และโน้มน้าว ให้น่าเชื่อตลอดเป็นสิบๆปี

เป็นธรรมดาของการอ้าง ที่ไม่ต้องพิสูจน์ โดยขบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรารู้ว่า
สิ่งที่เห็นมีความยากอันจะเปลี่ยนแปลงความคิด ไม่ว่าเป็นเรื่องอุปกรณ์ของรัฐบาล
สหรัฐฯ จากภายถ่ายที่บันทึกไว้

เพราะผู้สนใจเรื่องเหล่านี้ ได้ให้น้ำหนักความเชื่อไปแล้วว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาเยือน
โลกด้วย UFO แม้แต่บุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เข้าใจผิดและคลั่งเรื่องจานบิน
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น แต่ทั้งหมดนั้น ข้อเท็จจริงเป็นความเสียหาย ของอุปกรณ์ที่ตก
ลงมาของกองทัพอากาศเท่านั้น
 
 
มนุษย์ต่างดาว ที่กล่าวอ้างกรณี Roswell

Comments