Afgelopen activiteiten

Hieronder vind u een overzicht van de activiteiten in 2017, al dan niet verbonden aan werkgroepen, die in het kader van welzijn en gezondheid in onze regio opgezet werden en die georganiseerd werden vanuit RWO ARA vzw of waaraan RWO ARA vzw deelnam.