Overleg‎ > ‎

Projecten

Hieronder een overzicht van projecten die in het kader van welzijn en gezondheid in onze regio opgezet werden.

Welzijnsplattegrond Aalst
In samenwerking met RWO ARA vzw en de provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde de stad Aalst een welzijnsplattegrond die de Aalstenaar wegwijs maakt in het welzijnsaanbod.

Deze welzijnsplattegrond is een handig hulpmiddel om door te verwijzen naar andere diensten en kan gratis besteld worden via welzijn@aalst.be. Naast een papieren versie is er ook een digitale versie beschikbaar die je hier kunt raadplegen.

Contactpersoon: Thalita Temmerman - Stad Aalst | thalita.temmerman@aalst.be 
Vorming Eerstelijnszorgzone regio Aalst
De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema 'De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'.

Vanuit RWO ARA vzw engageren we ons om de link met het netwerk zorg en welzijn te blijven maken.

Contactpersoon: Jan Palsterman - SEL Aalst | janpalstermanselaalst@gmail.comDe Sociale Kaart
www.desocialekaart.be is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op vragen in verband met welzijn en gezondheid. Per organisatie vind je een handige fiche met adres-, contactgegevens en openingsuren, maar ook een beknopte uitleg over de werking, doelgroep, aanmeldingswijze, ... Het algemene beheer van de Sociale Kaart was tot eind 2017 voor de provincie Oost-Vlaanderen in handen van het Steunpunt Sociale Planning.

Vanaf 1 januari 2018 behoort het actualiseren van de Sociale Kaart niet meer tot het takenpakket van de provincies, maar zal het beheer ervan door de Vlaamse overheid worden opgenomen al dan niet in samenwerking met de RWO's.

Contactpersoon: Christophe Pyra - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | christophe.pyra@wvg.vlaanderen.be