Overleg‎ > ‎

Projecten

Hieronder een overzicht van projecten die in het kader van welzijn en gezondheid in onze regio opgezet werden.

De Sociale Kaart
www.desocialekaart.be is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op vragen in verband met welzijn en gezondheid. Per organisatie vind je een handige fiche met adres-, contactgegevens en openingsuren, maar ook meer uitleg over de werking, doelgroep, aanmeldingswijze, …

Het algemene beheer van de Sociale Kaart is voor de provincie Oost-Vlaanderen in handen van het Steunpunt Sociale Planning.

De opdracht van RWO ARA vzw:

  • Verwerken van actualisaties
  • Proactief opsporen van wijzigingen
  • Bekendmaking van de Sociale Kaart
  • Jaarlijkse actualisaties per regio

 


Initiatie 'Oost-Vlaanderen in cijfers'
'oostvlaanderen.incijfers.be' is een nieuwe, gebruiksvriendelijke tool die lokale besturen, welzijnsactoren en weetgierige burgers de mogelijkheid biedt zelf data op maat omtrent demografie en welzijn, te verzamelen.

Wil je een objectieve houvast om beleidsprioriteiten te bepalen maar vind je in de veelheid van cijfers en bronnen je weg niet meer terug? Wil je een bepaalde problematiek in kaart brengen, maar heb je geen idee welke indicatoren je hier best voor gebruikt?

Het Steunpunt Sociale Planning biedt met 'oostvlaanderen.incijfers' een instrument waarmee je makkelijk zelf aan de slag kan om relevante cijferreeksen, tot op statistische sectorniveau, op te zoeken en in tabellen, kaarten of grafieken op te slaan. Zo wordt het opbouwen van een omgevingsanalyse voortaan een pak eenvoudiger!

 


Woonzorgzones en woonzorgnetwerken

In 2015 organiseerde elk RWO drie focusgroepen rond wonen – welzijn – zorg. Deze focusgroepen werden hoofdzakelijk geleid door een medewerker van het regionaal welzijnsoverleg Gent, een medewerker van het provinciebestuur en/of de coördinator van het regionaal welzijnsoverleg. De resultaten die voortkwamen uit de verschillende focusgroepen zijn door het provinciebestuur verwerkt in het rapport ‘Kleinschalige intersectorale samenwerking rond nabije zorg’. Dit rapport werd in maart 2016 voorgesteld op een provinciaal ontmoetingsmoment. De publicatie van het rapport is te vinden op www.delijm.be. Om de voortgang van dit project te bewerkstelligen worden nieuwe samenkomsten per regio gepland met allen die deelgenomen hebben aan een focusgroep.

Voorzitter: Frans Meyfroodt | frans.meyfroodt@oost-vlaanderen.be


Welzijnsplattegrond
Naar aanleiding van een eindproject van een studente orthopedagogie kwam het idee om vanuit stad Aalst een welzijnsplattegrond op te maken. Dit kan worden vergeleken met een stadsplan van Aalst, waarop alle welzijnsorganisaties gesitueerd zijn. Naast de opmaak van deze papieren versie van de welzijnsplattegrond wordt ook een mini sociale kaart op maat van Aalst gemaakt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.

Voorzitter: Thalita Temmerman | thalita.temmerman@aalst.be