RWO ARA vzw‎ > ‎

Lidgelden werkjaar 2018-2019

Het Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement Aalst vzw (RWO ARA vzw) neemt, als jouw netwerkpartner, initiatieven om de welzijns- en gezondheidsactoren in jouw regio samen te brengen. Op deze manier versterken we de samenhang tussen sociale voorzieningen en helpen we mee om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. 

Als lid van het RWO ARA vzw kan u genieten van een aantal voordelen:

 • U kan zo goed als gratis deelnemen aan informatievergaderingen, workshops, werkbezoeken, netwerkmomenten, ...
 • U bent lid van de Algemene Vergadering en kan  op die manier mee de toekomst bepalen van het regionaal welzijnsoverleg in uw regio
 • U kan onze vergader- en consultatieruimte te Aalst kosteloos ontlenen
Uw ledenbijdrage stelt het RWO ARA vzw in staat om:
 • Op het niveau van de zorgregio kleine stad in Aalst, Geraardsbergen, Ninove en Zottegem een lokale welzijnsraad draaiende te houden en de nodige professionele ondersteuning te bieden
 • Extra activiteiten en ondersteuning aan te bieden aan veldwerkers in onze regio: werk- en studiebezoeken, vorming, studiemomenten, ontmoetings- en netwerkmomenten
Wij hopen dat u  kiest om samen met ons het overleg en de samenwerking in de welzijnssector vorm te geven. Indien u het afgelopen werkjaar reeds lid was, dan vernieuwen wij graag uw lidmaatschap voor het volgende werkjaar.


Het lidgeld wordt bepaald door de grootte van uw organisatie, bestuur of voorziening:

 • individueel lidmaatschap - 15 euro
 • organisatie (< 6 werknemers) - 50 euro 
 • organisatie (>6 en < 20 werknemers) - 150 euro
 • organisatie (> 20 werknemers) - 200 euro


Lid worden doe je door het lidgeld over te schrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding ´Lidgeld 2018 - 2019 + [naam organisatie]'                                                                                             

IBAN BE42 4325 3184 2154
BIC KREDBEBB

denbrandt.be

We willen alle leden van de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, provincie Oost-Vlaanderen en andere partners van harte bedanken voor weer een jaar van constructieve samenwerking. 

 • Een overzicht van de leden in het werkjaar 2016 - 2017, vind je hier
 • Een overzicht van de leden in het werkjaar 2017 - 2018, vind je hier
Comments