Case Management

Wat is Case Management?

Case Management of cliëntoverleg biedt een forum waar welzijnswerkers in overleg, en onder professionele begeleiding van een casemanager, rond een gezamenlijk dossier een efficiëntere aanpak realiseren, een gezamenlijke visie ontwikkelen en/of een gedeeld behandelingsplan opstellen.

De cliënt participeert maximaal aan dit proces. Elke dienst behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid inzake hulpverlening. Case Management beoogt louter de samenwerking te optimaliseren. Eens dit bereikt, wordt een dossier afgesloten.

De begrippen cliëntoverleg en casemanagement worden door elkaar gebruikt. Het zijn immers synoniemen van elkaar.


Welke rol speelt RWO ARA vzw binnen Case Management?

RWO ARA vzw is een onafhankelijke vereniging met een uitgesproken intersectoraal karakter, dat zich tot doel stelt overleg en samenwerking in de welzijnssector te stimuleren en te coördineren.
Binnen Case Management fungeert RWO ARA vzw als eerste aanspreekpunt en informatiepunt. Het vervult een brugfunctie tussen de cliënt en de welzijnswerkers van het Case Management en faciliteert het overleg.


Doel van Case Management?

Het cliëntoverleg heeft als doel meer klaarheid te scheppen in complexe cliëntdossiers waar veel hulpverleners bij betrokken zijn.


Twee soorten Case Management

1.       Case Management voor minderjarigen (gratis):

Cliëntoverleg brengt de minderjarige, zijn ouders en andere betrokkenen uit de leefomgeving samen met de hulpverleners rond de tafel. Dit gebeurt onder leiding van een externe voorzitter. Vanaf er in de case een minderjarige voorkomt, wordt er voor dit soort overleg gekozen.

Het door u in te vullen Aanvraagformulier Minderjarigen zal worden doorgestuurd richting de Provincie Oost-Vlaanderen (Integrale Jeugdhulp) dat zal instaan voor de verdere opvolging, organisatie en financiering van dit overleg. Uzelf kan ook het ingevulde aanvraagformulier meteen doorsturen richting Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp - Provincie Oost-Vlaanderen - Tel.: 09 267 75 22 - Mail: clientoverleg@oost-vlaanderen.be

Indien u meer specifieke informatie wenst over Case Management voor minderjarigen, neem gerust een kijkje op de website van de provincie – Integrale Jeugdhulp.

2.       Case Management voor meerderjarigen:

De aanvrager gaat eerst zelf na of er een OCMW, mutualiteit of thuiszorgdienst bij betrokken is/kan worden die instaat voor de opvolging, organisatie en financiering van het cliëntoverleg.

Indien blijkt dat het voorafgaande uitgesloten is, dan zal RWO ARA vzw als laatste aanspreekpunt, bekijken welke andere financierings- en organisatiemogelijkheden er zijn.

Het door u in te vullen Aanvraagformulier Meerderjarigen kan u doormailen naar info@rwo-ara.be 

Comments