โครงการฟันเทียมพระราชทาน

โครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..
.
    เมื่ิวันที่      ได้จัดงาน มหกรรมร่วมคืนรอยยิ้มที่สดใส ให้แก่ผู้สูงวัย เพื่อมอบฟันเทียมพระราชทาน แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันแล้ว กับมีการเผยแพร่ กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุของจังหวัดชัยภูมิ ... เห็นพื้นที่นำร่องการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เกิดขึ้นอย่างมากมายเชียวละค่ะ มาลองชมงานด้วยกันนะคะ

Comments