โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต