Klanten

Accountant, Controller

 • Uitbreiden van functionaliteiten in huidige applicatie.
 • Zie in één oogopslag uw financiele status d.m.v. een dashboard.
 • Automatisch genereren van rapportage(s).
Salesmanager, Maketing Manager, Marktanalist,
Product Manager, CRM specialist

 • Creëren en automatiseren van uw sales rapportage(s).
 • Zie in één oogopslag uw budget v.s. actuele (YTD) omzet d.m.v. een sales dashboard.
 • Consolidatie van sales gegevens.
 • Data Analyse.
HRM, Management assistent, Secretaresse
 • Opzetten van diverse rapportage(s).
 • Vereenvoudigen van het invoeren en verwerken van data.
Productie Manager
 • Kostprijs analyse.
 • Voorraadbeheer.
Beleidsmedewerker, Business analist, Staff medewerker
 • Modelleren van een bedrijfsvraagstuk voor het doen van scenario analyse.
 • Ontwikkelen van een corporate dashboard applicatie.
Zakelijke dienstverlening
 • Ontwikkelen van spreadsheet model als onderdeel in advies voor uw klant.
 • Automatiseren van 'standaard' analyses.
 • Genereren van rapportages.
Overig
 • Urenregistratie.
 • Aanbieding volg systeem.