Tips & Tricks‎ > ‎

Datum & Tijd

Datum
Datum in excel is een getal dat het aantal dagen aangeeft dat is verstreken sinds 00/01/1900 (dd/mm/jjjj)
Een datum ziet er als volgt uit: 40123,12

Het getal 40123 is een tijdstip: 06 november 2009 om 00:00 uur.
e
n waar ,12 een fractie van de dag (dat reeds verstreken is) voorstelt.

Excel werkt (rekent) uitsluitend met deze nummers!


Wij mensen kunnen weinig met deze notatie.

Gelukkig vertaalt Excel onze notatie "14-01-2010" naar een getal, maar uw notatie moet wel voldoen aan uw landinstelling (zie plaatje).

Voor een Nederlandse datum notatie (d-m-jjjj) geeft u dat 6 opties.
'/' en '-' als scheidingsteken zijn beide goed.
Dus: 14-01-2010, 14-1-2010, 14-1-10,
14/01/2010, 14/1/2010, 14/1/10

Tijd
Tijd is als datum, Tijd is een tijdstip in de dag. 0.00 en 1.00 worden 00:00 wordt 24:00.
U zult begrijpen dat de tijd een fractie is of beter:
Tijd is een index genormaliseerd tot 1 dag en tijd is dimensieloos.

Het nadeel is dat de meeste 'datawarehouses' een andere tijdsnotatie hanteren (vaak met eenheid uren) en er altijd een conversie moet plaatsvinden. Zeker in het geval van een uren registratie zullen alle gegevens gedeeld moeten worden door 24. 8 uur wordt dan 8/24=0,33 (tijdnotatie in excel).