Kyläkirjan taustaa

Kyläkirja on tärkeä paikallis- ja lähistorian kuvaaja. Luulenpa, ettei kovin moni Ruvaslahtelainen halua jäädä tästä kirjasta paitsi. Lisäksi uskon, että tulevat sukupolvet ovat yhä kiinnostuneempia juuristaan ja kirja tulee kulumaan myös heidän käsissään.

Kyläkirja kertoo monipuolisesti kylän muodostumisesta, elinkeinojen ja asutuksen kehittymisestä,  järjestöistä, tapahtumista, keskeisistä henkilöistä, kulttuurielämästä ja asuinpaikkojen historiasta. Kirjassa on mm. 178 asuinpaikan historiatiedot. Kirja on Ruvaslahden kyläläisten yhteistyön tulos.

Ruvaslahden kylähistorian kokoaminen alkoi kansalaisopiston ohjaamasta perinnepiiristä vuonna 1990.  Perinnepiiriä veti Yrjö Haaranen ja piirin vakituisia jäseniä olivat Martta ja Uljas Hirvonen, Elina Turunen, Mirja Haaranen, Raili ja Matti Koponen, Raimo Karvonen, Aarne Karttunen, Helmi Mutanen ja Nestori Toivanen.

Syksyllä 1999 kansalaisopisto aloitti Kauko Kuuselan ohjaamana Ruvaslahden kirjapiirin, jonka tarkoituksena oli koota aineistoa kylähistoriaa varten. Työ kesti kolme vuotta ja siihen osallistui vakituisina jäseninä Helmi Mutanen, Elina Turunen, Elsen ja Kauko Ruokolainen, Aino Karvonen, Arto Mikkonen, Raimo Karvonen, ja Taavetti Tanskanen.

Kyläkirjassa on noin 450 sivua, 190 valokuvaa.  Kirjoittajia oli kaikkiaan 27.

Kyläkirja valmistui Joulukuun 4. päivänä 2002.  Kirja on painatettu Gummeruksella.

Kirjan virallinen julkistamistilaisuus oli Ruvaslahden koululla 10.12.2002.

Comments