KLEUTERLIEDJES
 

GROEP 1A/2A

GROEP 1B/2B

Hier zie je een aantal liedjes die wij leren.

 

 De Heer is mijn herder

Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij
Refr.

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid
Refr.

Noach
Klop, klop, klop. Tik, tik, tik.
Noach bouwt een heel groot schip.
Klop, klop, klop. Tik, tik, tik.
Noach bouwt een schip.

Alle dieren twee aan twee
mogen nu met Noach mee.
Alle dieren twee aan twee
mogen nu met hem mee.

Regen, regen, tik, tik, tik.
't water komt steeds meer omhoog.
Regen, regen, tik, tik, tik
In de ark is 't droog.

't Is weer droog de regenboog
Nooit komt er een zondvloed meer.
't Is weer droog de regenboog
Noach dankt de Heer.

 

Er is nog zoveel te ontdekken
Je moet eens kijken
als een rozenknop gaat bloeien,
naar het schijnen van de maan,
naar de gouden zonnestralen,
als de bloemen opengaan.

Er is nog zoveel te ontdekken, te ontknopen
maar als je zoekt, dan zul je vinden, dat staat vast.
O
p dat moment gaat er een wereld voor je open,
een wereld die zo prachtig bij je past.
Er is nog zoveel te ontdekken, heel bijzonder,
het maakt deel uit van het Goddelijke plan.
Als je het vindt ja, dan ontdek jij ook het wonder,
het is zo groots dat niemand het beschrijven kan!

Je moet eens kijken naar een pasgeboren kindje,
naar een kleine sneeuwkristal,
als een rups wordt tot een vlinder,
naar de sterren van ’t heelal.

Je moet eens kijken 
naar twee mensen die verliefd zijn,
naar de zee zo weids en blauw,
naar de grote regendruppels en
kijk dan ook eens naar het wonder diep in jou!

 

 

God die alles maakte

God die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht blij. De hemel zee en aarde, zorgt ook voor mij. < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

 

God die ’t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, de bomen vruchten, vogels, zorgt ook voor mij.

 
God die alles maakte, de maan, de sterrenrij, als duistere wolken komen, zorgt steeds voor mij.

 

 

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal


Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

 

 Kleuren
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw (2x)

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kan je heel veel dingen doen. Kleur een leuke kleurplaat, maak een schilderij.
Kneed een prachtig beeld met mooie kleurenklei
.

Alles wat God gemaakt heeft is door Hem gekleurd en door al die kleuren word je opgefleurd. Zon en regen samen: kijk dan eens omhoog en zie al die kleuren in de regenboog.

 

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

 

De grote mensen durven niet

1De grote mensen durven niet

Heel Israel is bang

Voor Goliath de grote reus

die sterk is en heel lang.

 

2Daar staat hij midden in het dal,

hij lacht hen uit en spot:

‘Waar blijft de man die vechten zal,en waar is jullie God?’

 

3. Maar David met zijn herdersstok

gaat helemaal alleen

de berg af naar die grote reus

en doodt hem met een steen.

 

4. Reus Goliath, reus Goliath,

’t is uit met jouw geweld,

want David heeft op God vertrouwd en David is een held.

 

Simson

Simson, Simson alle Filistijnen verdwijnen, verdwijnen als jij komt!< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

 

1. Simson met je lange haren,

niemand kan jou evenaren.

Simson wat is jouw geheim?

Niemand krijgt je klein!

 

2.  Toen een leeuw kwam aangeslopen,

ben je niet hard weggelopen.

Zonder zwaard en zonder speer

sloeg je hem terneer.

 

Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.


Klap in je handen van blijdschap
Klap in de handen van blijdschap,
dit is de dag, die God ons geeft.
Dit is de dag van je leven.
Dit is het feest dat Jezus leeft!

Refrein
Jezus is opgestaan en
Hij leeft, halleluja!
Jezus is opgestaan en
Hij leeft, halleluja!

Klop op de deur bij de mensen:
Dit is de dag die God ons geeft.
Kom uit je donkere huizen,
Kom naar het feest, dat Jezus leeft!

Zing op de straten en pleinen:
Dit is de dag die God ons geeft.
Zing van het licht en het leven,
Zing van het feest, dat Jezus leeft!


 Who 's the King of the jungle?
Who's the King of the jungle?
Who's the King of the sea?
Who's the King of the universe and
who's the King of me?
Well, I say: J E S U S, Yes!
He's the King of me!
He's the King of the universe, the jungle and the sea!

Wie 's de Heer van de jungle?
Wie 's de Heer van de zee?
Wie 's de Heer van het groot heelal en wie 's de Heer van mij?
Ja, ik zeg: J E Z U S, Ja!
Hij 's de Heer van mij!
Hij de Heer van het groot heelal,de jungle en de zee.

'
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet


Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer