Presentació

Alguna vegada t'has parat a pensar on vius i tot el que t'envolta? Què saps i què coneixes de la terra on vius? Com s'anomena la comunitat autònoma on vius? Quines muntanyes t'envolten? Quines plantes són típiques del teu territori? I quins animals? Sents música en la llengua que es parla on vius?

En aquest trimestre anem a investigar estes coses i moltes més.

La tasca final consitirà en una exposició tipo com es fa a la fira de turisme  (FITUR) en la que presentarem tot allò que hem aprés per poder mosatr-ho als visitants del nostre "stand".En aquesta exposició s'ha d'incloure: una presentació de diapositives acompanyada de la seua explicació, un documental, un conte, la publicitat del nostre treball, una representació teatral.

Per portar a terme el projecte, treballarem en grups de 4-5 persones.
Aquest segon projecte del curs està pensat per conèixer i aprendre sobre:


- Geografia del País Valencià: relleu, rius i clima.
- Sectors económics i la seua aplicació
- Animals: classificació, característiques i reproducció.
- Vegetals: classificació, característiques i la seua reproducció