Benvinguda

La pàgina web on acabeu d'entrar neix en el marc de les assignatures La literatura Infantil i Juvenil en l'educació literària i El lector juvenil del Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura que s'imparteix a la Universitat de Barcelona. En la promoció del curs 2014-2015, els professors de les dues matèries optatives (Margarida Prats i Joan Marc Ramos) van establir com a projecte de curs la realització d'una ruta literària al voltant del fil conductor de la Plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona.

Els fonaments de la proposta es poden trobar en diverses àrees del saber. En primer lloc, en les aportacions que la didàctica de la literatura infantil i juvenil ha fet en les darreres dècades i, més concretament, en l'experimentació de les diverses possibilitats que ofereixen les rutes literàries en l'àmbit escolar. Així, aquests professors i la doctora Anna Díaz-Plaja van proposar per als instituts una ruta literària per Barcelona centrada en la figura dels Dracs, una seqüència didàctica que ha estat experimentada durant tres cursos a l'Institut Premià de Mar i que ha generat diversos estudis teòrics i pràctics.


Posteriorment, es va configurar el Llegendari apòcrif de Premià de Mar, una ruta literària elaborada per alumnes de 2n d'ESO a partir de textos propis. Els aprenents, per tant, prenien molta més importància en el disseny de la proposta ja que eren els encarregats de seleccionar els llocs literaturitzables, escriure les llegendes i incorporar-les a la pàgina web que es va crear a tal efecte.

L'èxit d'aquestes dues propostes i la voluntat de continuar treballant en el projecte Geografies literàries ens van conduir a provar una experiència en la qual l'alumnat del Màster encara adquiria més protagonisme, ja que no només havia de seleccionar un espai i uns textos sinó que ho havia de complementar amb una proposta didàctica per a l'alumnat de primària i una altra per al de secundària.

A partir de les instruccions que podeu trobar en aquest mateix web, el grup classe va consensuar amb els professors els criteris d'avaluació del projecte. A continuació, cada alumne es va responsabilitzar del desenvolupament didàctic d'un espai físic en aquesta web i el va presentar als seus companys in situ el dia de l'avaluació. 

Vista amb certa distància, aquesta experiència presenta un munt de bones propostes a tots nivells: des de la selecció de textos, passant per la seqüència didàctica que els justifica i per la disposició del material en Una volta literària per les Glòries: un ventall de decisions que poden ser útils en noves situacions didàctiques. Ben cert que s'hi pot trobar una certa manca de cohesió, atribuïble al disseny inicial dels docents, que fa de difícil implementació la proposta com una simple ruta tradicional, però presenta prou evidències d'innovació com per posar-la a disposició de la comunitat educativa.