Nationaalpark Weerribben-Wieden

Het nationaal park "De Weerribben" is in de afgelopen eeuwen ontstaan door het winnen van turf. ‘Ribben’ zijn smalle stroken land waarop de uitgebaggerde turf te drogen werd gelegd.

Na de vervening groeide het open water geleidelijk dicht en bepaalde de rietteelt de aanblik van het landschap. Water overheerst in De Weerribben. Alle planten en dieren die er voorkomen zijn ervan afhankelijk. Die natuurlijke rijkdom is heel bijzonder.

"De Wieden" is een meren- en moerasgebied. Vroeger was het een vergraven veengebied. De Wieden heeft ook een belangrijke recreatieve functie, het is een belangrijk watersportgebied.

De meren Belterwijde en Beulakerwijde (ook wel Belterwiede en Beulakerwiede genoemd), maken deel uit van dit natuurgebied. Ergens diep onder het water in de (kleine-) Beulakerwiede liggen de resten van de nederzetting Beulake, waarnaar dit water is vernoemd. Na een grote overstroming in 1825 is het dorpje verdwenen.

Bij Wanneperveen ligt natuurgebied "Kiersche Wijde". Via verschillende houten bruggetjes en een lange vlonder door een moerassig bosgedeelte wordt u door alle landschapstypen van de Wieden geleid. Er zijn een aantal vogelkijkschermen met uitzicht op open water.