Keď zasvieti biele svetlo

Keď zasvieti biele svetlo
v okne mojej milovanej,

hej, vtedy si vždy pomyslím,
že je niekto iný na nej...