Udalosti‎ > ‎

Русский без границ 2019 / Ruština bez hraníc 2019

posted May 17, 2019, 9:21 PM by Союз русских в Словакии OZ RUSLANA   [ updated May 25, 2019, 7:52 PM ]

12-13 апреля 2019 года в отеле Юниор Пиатрова был осуществлен второй по счету культурно-образовательный проект "Русский без границ", направленный на развитие разговорной практики русского языка благодаря интенсивному общению с его носителями. Проект включил в себя культурные и образовательные мероприятия как для учеников и студентов, изучающих русский язык, так и для носителей языка.

Здесь можно послушать репортаж радио RTVS с этого мероприятия.

Впечатления участников мероприятия:

Благодаря проекту «Русский без границ» учащиеся имели возможность неформального общения с носителями русского языка.  При разговорах, играх, конкурсах  или при исполнении русских песен. Эти дни были для нас наполнены впечалениями. Спасибо!

 Ľudmila,  pedagóg  ZŠ Haniska 

12-13.04.2019 я с моими одноклассками учавствовала в проекте   «Русский без границ», который проходил в Мартине. Программа мне очень понравилась. Мы играли, разгадывали квест. Вместе с замечательными педагогами мы потренировали разговорную русскую речь, узнали много нового и интересного.                                      

Patrícia 8. roč. ZŠ Haniska

Благодарим всех организаторов  проекта «Русский без границ» за возможность  быть его участницей. Больше всего мне понравился квест. В субботу после прогулки мы писали тест по-русски. Хочу отметить, что все говорили по-русски. В тоже время все русские участники проекта отлично владеют словацким языком. Еще раз спасибо за то, что за эти два дня я расширила свой словарный запас.

Timea 8. roč. ZŠ Haniska

В пятницу 12 апреля мы /группа учащихся из школы Ганиска при Кошицах/ отправились в путешествие в г. Мартин, чтобы присоединиться к проекту «Русский без границ». Там мы познакомились с двумя девочками из Москвы, которые были с нами в одной команде во время квеста. В программе мне все очень понравилось,- и исполнение русских песен, и квест, и игры. Но больше всего запомнилось театральное представление, было очень смешно и весело.Одной из составляющих проекта был тест с русского языка. На прогулке мы увидели и кусочек прекрасной природы Малой Фатры. Огромное спасибо организатором

Miriam 8. roč. ZŠ Haniska 

Спасибо организатором за подготовку проекта. Мне очень понравилась программа вечера /особенно сценка со зрителями/ и отель , в котором мы жили.

Simona 8. roč. ZŠ Haniska

12 апреля нам предоставилось возможность еще раз стать участниками проекта «Русский без границ». Еще раз мы прожили приятный и увлекательный вечер с конкурсами, играми, песнями, танцами и вкусным ужином. Ко всему этому мы еще и совершенствовали свой русский язык.

Наше выступление приняла «на ура!», и это было очень приятно и радостно. Многие после выступления присоединились к нам, веселились, танцевали  и играли вместе. Вместе пели русские песни под караоке, что еще более обогатило атмосферу вечера.

Организация мероприятия была на 100% . С удовольствием придем и на следующий год!

Sára, Stela, Natália a Vanesa, študentky SHDK v Martine

V dňoch 12. - 13. apríla 2019 bol v hoteli Junior Piatrova zrealizovaný druhý kultúrno-vzdelávací projekt „Ruština bez hraníc“ zameraný na rozvoj konverzačnej praxe ruského jazyka vďaka intenzívnej komunikácii s jeho nositeľmi. Projekt zahŕňal kultúrne a vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov, ktorí sa učia ruský jazyk aj pre nositeľov jazyka.

  Tu  si možete vypočuť  Reportáž RTVS  z daného pjdujatia.


Dojmy účastníkov stretnutia:

Ďakujem organizátorom projektu  „Ruština bez hraníc“,  prostredníctvom ktorého žiaci mali možnosť stretnúť sa s nositeľmi ruského jazyka, počúvať ruštinu počas hry, v bežnej komunikácii, či pri speve ruských piesní . Tieto dni boli pre nás jazykovým aj kultúrnym obohatením. Ďakujeme.

 Ľudmila,  pedagóg  ZŠ Haniska 

V dňoch 12 a 13. apríla som sa so svojimi spolužiakmi a  spolužiačkami zúčastnila projektu  "Ruština bez hraníc", ktorý sa konal v Martine. Program projektu sa mi veľmi páčil. Robili sme rôzne kvízy, test a mali sme aj zábavne hry. Boli tam výborní ruskí lektori, s ktorými sme si precvičili ruštinu a dozvedeli sa mnoho nového.

Patrícia 8. roč. ZŠ Haniska 

Ďakujem  všetkým usporiadateľom projektu „Ruština bez hraníc“, že som sa ho mohla zúčastniť. Najviac sa mi páčil kvíz. V sobotu po krátkej vychádzke sme písali test v ruštine. Zaujalo ma, že všetci rozprávali po rusky, ale veľmi dobre hovoria aj po slovensky. Ďakujem, že som si mohla zdokonaliť svoju slovnú zásobu

Timea 8. roč. ZŠ Haniska


Dňa 12. -13.2019 sme cestovali do Martina, kde sme sa zúčastnili projektu „Ruština bez hraníc“. Zoznámili  sme sa tam aj s dvomi dievčatami z Moskvy, ktoré s nami spolupracovali. Páčil sa mi ruský večerný program, spev chlapcov a dievčat, no najlepšie bolo divadlo, na ktorom sme sa všetci zasmiali. Súčasťou programu bolo písanie testu v ruštine a pozreli sme si aj krásnu prírodu Malej a Veľkej Fatry. Veľká vďaka organizátorom projektu.

Miriam 8. roč. ZŠ Haniska
Ďakujem organizátorom  za prípravu projektu. Páčil sa mi program, zvlášť scénka aj ubytovanie.


Simona 8. roč. ZŠ Haniska

12.4. sme mali príležitosť zúčastniť sa už 2. rok na podujatí "Ruština bez hraníc". Aj tentokrát sme prežili príjemný a zábavný večer, postarané sme mali o občerstvenie, pekné zážitky a program, v ktorom nechýbali ani vedomostné sútaže kde sme si precvicili našu znalosť v Ruskom jazyku.

Naše vystúpenie sme zvládli na jedničku a divákom sa to veľmi páčilo, čo nás tešilo celý večer.  Dokonca sa po vystúpení mnohí z nich pridali k nám a zabávali sme sa spolu. Nechýbalo ani karaoke, ktoré perfektne dotváralo atmosféru. 

Organizácia bola stopercentná a tešíme sa na budúci rok!


Sára, Stela, Natália a Vanesa, študentky SHDK v Martine

Comments