INTRODUCCIÓ

   La vila d’Artés es defineix per una infinitat d’elements relacionats entre ells, per exemple els habitants, els edificis, la història, la cultura, les tradicions, el paisatge, entre molts d’altres. Un municipi, sigui quin sigui, disposa per si mateix d’un valor indiscutible. Però, tot i reconèixer aquest valor, que sens dubte és molt proper, sovint és oblidat i menystingut. Per això amb l’elaboració d’aquest treball, em proposo contribuir, en la mesura de les meves possibilitats, a la conservació en la memòria d’una part d’aquest valor: les masies i les activitats rurals del municipi d’Artés i la seva àrea d’influència.

 

  Les masies i cases rurals constitueixen el tema central del meu treball, ja que participen d’aquest valor i són el nucli a partir del qual es dibuixa l’entorn o paisatge rural d’Artés i la seva àrea d’influència. Són una important variable que defineix el poble i, no cal dir, un element d’identitat o d’arrelament a l’entorn més immediat. Aquests masos tenen un gran interès paisatgístic o estètic, arquitectònic, econòmic, cultural, i sobretot històric. I és que al llarg de segles i segles la nostra història ha brotat, crescut i espigat dels nostres camps, vinyes, hortes, oliveres... i d’alguna manera aquesta nostra història  s’ha materialitzat en les barraques de vinya, les parets de pedra seca, els molins fariners, en els masos nous o vells i, en definitiva, en tots els diferents vestigis que perduren avui dia. No obstant, no tan sols calia estudiar aquestes construccions i edificacions des d’un punt de vista teòric, sinó que per tal d’entendre aquesta realitat era imprescindible recórrer-la i endinsar-m’hi. A vegades no som conscients que per descobrir la realitat no cal anar a les antípodes, sinó que l’únic que cal és contemplar el nostre entorn més proper amb uns altres ulls.

 

  Una de les motivacions que m’han portat a començar aquest projecte ha estat de ben segur la familiaritat que mantinc amb el món de la pagesia i l’interès per conèixer l’entorn on visc, les meves arrels, o fins i tot a mi mateix. Volia conèixer principalment quina és la situació real de la pagesia local i els problemes o dificultats que té en la vida de cada dia. La meva curiositat per voler descobrir sempre nous racons, nous horitzons, una inquietud que m’ha portat a recórrer gairebé la totalitat dels camins rurals d’Artés, també hi ha contribuït. 

  Es tracta, doncs, d’un treball de camp amb una part de recerca i recopilació  d’informació important, més que no pas un treball excessivament analític.

 

  El punt de partida però també l’objectiu del meu treball ha estat recopilar tanta informació rellevant com fos possible en relació amb les masies i cases rurals d’Artés i la seva àrea d’influència. Per això la recerca ha consistit, a més de la consulta bibliogràfica, la documentació gràfica i la informació digital, en entrevistes o  més aviat converses disteses amb la gent del poble. A partir d’aquí, he intentat estructurar la informació obtinguda en una base de dades per tal que aquesta pugui ser fàcilment consultada, és a dir, he confeccionat el treball fent ús de les noves tecnologies informàtiques que avui dia tenim  a l’abast. Finalment, calia presentar el treball d’una forma atractiva i innovadora,  i és per això que, amb la recomanació del tutor, ha estat creada una pàgina web. Per tant,  el cos del treball està format per una base de dades, un àlbum digital, una pàgina web amb visor cartogràfic i la memòria escrita. D’aquesta manera, la intenció és que la informació obtinguda no quedi desada en un calaix o prestatge, sinó que pugui ser consultada per tothom qui ho vulgui de manera ràpida i fàcil. Aquest hauria de ser un projecte obert i dinàmic, susceptible de ser corregit, modificat i ampliat per altres artesencs amb la mateixa sensibilitat per aquest tema. És sens dubte un projecte destinat a satisfer l’interès de persones  encuriosides per la història, la pagesia, el paisatge, l’economia, l’arquitectura... 

 

  En definitiva, és un treball que tracta d’un element patrimonial com són les cases rurals d’Artés i les seves proximitats, observades des de múltiples perspectives: històrica, econòmica, arquitectònica i geogràfica. El treball aporta també una visió personal sobre el futur davant la situació econòmica desfavoridora, els importants problemes que arrossega i el procés de regressió i reestructuració que pateix  a l’actualitat el camp artesenc.