Плочката от Градешница

Contadores de visitas gratuitos
    В този материал ще представя прочит на плочката от Градешница основан на финикийската азбука. Плочката е завъртяна на 1800 от положението в което я чете  г-н Гайдарски, само от любов към стила „фосбъри”. Тук предварително заявявам, че този прочит има експериментален характер и доколко той е по-реален или по-нагласен от прочита на Гайдарски, всеки ще реши сам. Доколко този прочит може да се свързва с „българите” и да се проглушава света, че НИЕ сме дали първата писменост ми се струва най-меко казано недобро биологично равновесие на организма. Твърде вероятно е, тази плочка да е изработена „на място”-то на откриване, но твърде вероятно и да не е, и да е внесена по различни причини и при различни обстоятелства.
Следва във файла.
ĉ
Борислав Георгиев Борисов,
5 sept. 2011 17:26
Comments