Аурелий Анианус, ІІ в. пр.н.е.

Contadores de visitas gratuitos Тази плоча е паметна плоча на Aurelius Priscius Annianus носещ титлата Понтарх (Pontarch). На стр. 286 от изданието на Бритиш музеум "Reading the past" е обяснено, че "понтарх" е офицер от Римската Федерация, по (от) Черноморските брегове - конкретно става въпрос за Томи (Кюстенджа). Плочата е от ІІ в.пр.н.е. На стелата на трети ред е изписано βουλη, което означава според английските съставители "Съвет, Сенат - Консилиум". Откъдето боил (воил) означава консул, член на Парламента, на Сената. 
Ето и проблема: Ние разгледахме в едни предишни теми понятието "боил" и го свързахме с боец, благородник, като стигнахме дори до Борджиите ! В гръцкият език "боил" съществува с това понятие - консул, парламентарист (член на Сената) от ІІ в.пр.н.е. Същият този "боил" е изписан по същият начин например в старобългарски надписи с гръцки букви - боил (чръгъбоил, ичиргубоил и т.н.). Т.е. нашето разбиране за "боил" е почти същото, както и това в грлъцкия език от ІІ в.

Поради какви причини "боил" от визша управленческа титла през ІІ в. пр.н.е. в гръцкия език, трябва да се разбира като азиатски циганин през VІІ в. от.н.е. във същият този гръцки език ?
Някой от азиатски пришелец може ли да отговори ?


Comments