Waffen SS. หน่วยทหารที่เกรียงไกรของเยอรมัน


จอมเผด็จการ อดอฟ ฮิตเลอร์


นาซี เยอรมัน
  มาทำความรู้จักกับ SS เอส.เอส. หน่วยทหารที่เกรียงไกรของเยอรมันนี

  Waffen SS  " We Will Fight For Adolf Hitler "

     สารบัญ

หน่วยทหาร เอส.เอส. เป็นหน่วยทหารที่ถือกำเนิดมาจากหน่วยองครักษ์ประจำตัวของอดอฟฮิตเลอร์
(Hitler s bodyguard) เป็นหน่วยทหารที่ได้ชื่อว่า มีวินัย มีประสิทธิภาพในการรบที่สูงสุด หน่วยหนึ่งของกองทัพ
เยอรมัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ชื่อภาษาเยอรมัน คือ Waffen SS.  หรือ  Armed SS. ในภาษาอังกฤษ
หรือ กองกำลังเอส.เอส.ในภาษาไทยนั่นเอง หน่วย SS.เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ไม่ว่าสถานการณ์จะคับขันสักเพียงใด หน่วยเอส.เอส. จะถูกส่งเข้าไปแก้ไขวิกฤตินั้น และมักจะ
ปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลสำเร็จอยู่เสมอจนกระทั่งฮิตเลอร์เชื่อว่า 
SS. เป็นหน่วยทหารที่มีความสามารถในการแก้
ไขปัญหาได้ทุกปัญหา
ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ความจริงที่ว่า ทหารหน่วย
SS.ก็คือมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ที่ผ่านการฝึก
ฝนมาอย่างดี แต่จะสามารถรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ด้วยการส่งกำลังที่เพียงพอ แต่ในช่วงปลายของสงคราม
การส่งกำลังบำรุงของเยอรมัน ประสบกับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร หน่วยเอส.เอส.ที่มี
จิตใจรุกรบ แต่อ่อนล้าจากการกรำศึกมานานกว่า4ปี ประกอบกับอาวุธที่เยี่ยมยอดแต่ขาดการส่งกำลังบำรุงจึงต้อง
ประสบกับความพ่ายแพ้ไปในที่สุด


  "↯↯"

SS
หรือ
Schutz Staffel (ชุทสตัฟเฟิ้ล)  ซึ่งมีความหมายว่ากองกำลังป้องกัน (Protection Squad) อยู่ภายใต้
การนำของ ไฮน์ริช ฮิมเลอร์ (Heinrich Himmler)  อันเป็นบุคคลที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำนาซีมีความไว้วางใจ
มากที่สุดคนหนึ่ง หน่วยเอส.เอส. ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1923 ในขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 280 คน ต่อมาขยายเพิ่ม เป็น
1,000 คน พอในปี ค.ศ. 1932 ก็มีกำลังพลอยู่ถึง 10,000 คน พอถึงช่วงกลางของ สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ขยาย
กำลังพลออกไปถึง 38 กองพล โดยแต่ละกองพลต่างก็มีกรมย่อยๆ ออกไปอีกเป็นจำนวนมาก

    
 
     ในปี 1939 มีทหารเอส เอส กว่า 35,000 คน

ปี 1941 เพิ่มเป็นกว่า 150,000 คน
ปี 1943 มีจำนวนกว่า 450,000
ปี 1944 มีกว่า 600,000 คน และปีสุดท้ายของสงคราม คือ
ปี 1945 มีกว่า 830,000 คน
รวมทั้งหมด มีทหารเอส เอส กว่า 1,000,000 คนในสงครามครั้งนี้ และ
มี
ทหารเอส.เอส.เสียชีวิตและสูญหายตลอดสงครามกว่า 250,000 คน บาดเจ็บอีกกว่า 400,000 คน


Reichsführer-SS คือ ผู้บัญชาการกองกำลัง SS หมายถึง Heinrich Himmler คนเดียว เพราะมีตำแหน่ง
แค่สมัยเดียว คศ.1929-1945 หากถ้าเป็น ผู้บังคับหน่วยย่อย SS อื่นจะเรียกว่า Reichsführung-SS   ชั้นยศกองกำลัง เอส.เอส.นาซีเยอรมัน และกองทัพบก เปรียบเทียบกับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา
Wehrmact Heer & Waffen SS

   กองพล เอส.เอส. ที่มีชื่อเสียง

กองพลยานเกราะ เอส.เอส.ที่ 1  ลีปสตานดาร์ดอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
SS.1 LSSAH (1st SS. Panzer Division Leibstandarte Adolf Hitler)
กองพลยานเกราะ เอส.เอส.ที่ 2  ดาส ไรซ์
SS.2 Das Reich (2nd SS. Panzer Division Das Reich)
กองพลยานเกราะ เอส.เอส.ที่ 3 โทเทนคอฟ
SS.3  Totenkopf (3rd SS. Panzer Division Totenkopf)
กองพลยานเกราะ เอส.เอส.ที่ 9  โฮเฮนสเตาเฟน
SS.9 Hohenstaufen (9th SS. Panzer Division Hohenstaufen)
กองพลยานเกราะ เอส.เอส.ที่ 12 ฮิตเลอร์จูเกน
SS.12 Hitlerjuegend (12th SS. Panzer Division Hitler Jugend)


หน่วยทหารเอส.เอส. จะได้รับการฝึกฝนอย่างหนัก และถูกปลูกฝังอุดมการณ์ของนาซี (NAZI-Nazional
Sozialistisch Deutche Arbeiter Partei)ถูกปลูกฝังแนวความคิดเรื่องความเป็นเลิศของชนชาติอารยัน เครื่องแบบ
ของหน่วยนี้ จะเป็นเครื่องแบบสีดำ มีสัญญลักษณ์กระโหลกไขว้ (Totenkopf-Death's Head) อยู่ที่หน้าหมวก และ
ปกเสื้อ  แม้ว่าในช่วงแรกๆของการจัดตั้งหน่วยจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกไว้สูงมาก  เช่น ควรจะ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือสูงถึง 180 ซ.ม.แต่เมื่อความต้องการกำลังพลมีมากขึ้น คุณสมบัติก็ได้ถูกลดลง เช่น
ส่วนสูงลดลงเหลือเพียง 171 ซ.ม. อายุก็เพิ่มขึ้นเป็น 17 - 26 ปี  การศึกษาระดับมัธยมปลาย เชื้อชาติอื่นก็รับ เช่น
อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น


จากการฝึกที่เข้มงวดทำให้หน่วยเอส.เอส.มีวินัยดีเยี่ยม มีมาตรฐานที่สูงมาก เมื่อยังไม่เกิดสงครามกองทัพเยอรมัน
ก็มองหน่วยเอส.เอส. นี้ว่า มีแต่ภาพลักษณ์ มากกว่าคุณภาพในสนามรบ ความเคลือบแคลง ระหว่างกองทัพ  และ
หน่วยเอส.เอส. มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทหารของกองทัพมองว่า เอส.เอส. มักจะได้รับ อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ดีกว่า
และทันสมัยกว่า การตอบโต้จากกองทัพก็คือ หน่วยเอส.เอส.ซึ่งขึ้นสายการบังคับบัญชากับกองทัพ จะถูกจัดไว้เป็น
หน่วยสนับสนุน หรือไม่ก็เป็นกำลังหนุนในการรบในช่วงแรกๆเมื่อเยอรมันบุกโปแลนด์ หรือเนเธอร์แลนด์ทำให้หน่วย
เอส.เอส.ไม่มีโอกาสได้เข้าทำการรบอย่างจริงจังและเมื่อต้องเข้าทำการรบภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นภารกิจ
ที่ยากต่อการปฏิบัติ ทำให้สูญเสียกำลังไปเป็นจำนวนมาก


หน่วย ss ก็เปรียบเสมือน หน่วยรบพิเศษ ของกองทัพเยอรมันในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเอง


นายทหารประจำหน่วย เอส.เอส.  จะเห็นสัญญลักษณ์ โทเทนคอฟ หรือกระโหลกไขว้ที่หน้าหมวก
 


สัญญลักษณ์ กระโหลกไขว้ (Death Head) หรือ โทเทนคอฟ ในภาษาเยอรมัน(Totenkopf) จะใช้ประดับที่หน้า
หมวกของทหารเอส.เอส. และที่ปกคอเสื้อของ หน่วยยานเกราะ(Panzer) เป็นสัญญลักษณ์ที่แสดงออก
ถึงความ
เด็ดขาด กล้าหาญ น่าเกรงขามของ ทหารหน่วย เอส.เอส.


3rd SS. Panzer Division Totenkopf ประดับสัญญลักษณ์ กะโหลกไขว้ มีใน กองพลยานเกราะ SS.นี้เพียง
หน่วยเดียวTotenkopf แปลว่า dead head หรือ กระโหลก

หน่วยที่มี เกรเนเดียร์ นำหน้าชื่อ เป็นหน่วยในบังคับบัญชาของฮิตเลอร์โดยตรงทำหน้าที่เป็น กองกำลังพิทักษ์
ท่านผู้นำ
ลักษณะคล้าย ทหารรักษาพระองค์ ในบางประเทศ

    

กองกำลัง เอส.เอส. หน่วยที่โหดเหี้ยม


ชุดพรางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหน่วย เอส.เอส. Waffen-SS uniform


Waffen-SS

 

 

 

Probably the most desirable of all the Waffen-SS posters and certainly the most widely copied of all SS posters. According to certain sources, Anton used Knights Cross holder Klemens Behler as his model for this poster. Behler was still a recruit at that time this poster was created in 1941. He went on to win his Knights cross in 1945 while serving in the Artillery Regiment of the 23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier Division " Nederland ". Klemens Behler survived the war and went on to serve in the Bundeswehr - he died in 1998.

The German magazine "Stern" used this poster on its August 2006 cover, which is a testament to it's iconic association with the Waffen-SS. Few originals of this poster survive today.

This one in my collection would be the largest size that was printed.

Waffen-SS Hitlerjugend Recruiting Poster

"Even You"

 

 

Another very rare recruiting poster designed by Ottomar Anton.

This poster was to attract members of the Hitler Youth (Hitlerjugend) to the Waffen-SS, especially the 12. SS Panzer Division "Hitlerjugend". The caption reads "Even You".

This poster and the one immediately below would be roughly circa 1943. This image has also been used on postcards.

Originals of this poster are extremely rare and are highly sought after by collectors.

 

Waffen-SS Hitlerjugend Recruiting Poster

"Also You"

 

 

Another rare recruiting poster designed by Anton.

This was also to attract members of the Hitler Youth (Hitlerjugend) to the Waffen-SS, especially the 12 SS Panzer Division "Hitlerjugend". The caption reads "Also You" with the recruiting office address below.

I have seen this poster image also used on postcards and a couple of recruiting booklets.

Quite a rare poster.

Waffen-SS Recruiting Poster

"The Waffen-SS Calls You"

 

 

NEW

More of Ottomar Anton's work.

This is the Third Reich equivalent of the famous US Uncle Sam "I Want You" poster.

This poster was also printed with French text and the artwork also appears on recruiting brochures.

I have never seen the French version and I am aware of only two other original German copies existing.

 

Waffen-SS Russian Helpers Recruiting Poster

"Think about your future!

Become a helper of the SS"

 

Another SS recruiting poster designed by Anton. This poster was to attract Russian helpers to the Waffen-SS. The young Russian recruit depicted shows the armband and insignia designating him as an SS Helper.

Originals of this poster also exist with German text and a Hitlerjugend member pictured as the helper. According to Angolia's "Insignia of the SS" there were at least eight countries that had SS helpers. These armbands are shown on page 471, one for each of the following countries: Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Galacia, Ukraine, Ruthenia, Volga and Crimean Tartars

Thanks to Paul (bnz.42 on the WAF) for the Russian translation

Leibstandarte SS "Adolf Hitler" Postcard

"Also You for the

Leibstandarte SS Adolf Hitler"

 

 

Many Third Reich posters were also used on postcards, leaflets, recruiting booklets etc and Anton's designs were no exception.

This design was used to attract recruits to the 1. SS Panzer Division Leibstandarte "Adolf Hitler", It has at least three different versions; one in French and another with more general text for a Waffen-SS recruiting version also in German.

I tried for a long time to obtain the poster version of this, but so far have only been able to obtain the postcard.

 

Waffen-SS Postcard

"Entry for Volunteering at 17 Years"

 

 

 

NEW

A well known design by Hans Schweitzer who signed his artwork under the name of Mjölnir - which was the name of Thor's Hammer.

Schweitzer was a favorite of Dr. Joseph Goebbels, although there was little or no connection between the SS and Goebbels as far as I am aware. Schweitzer did very little work for the SS - most his work was general type propaganda but this design has become a Waffen-SS classic much sought after by collectors.

The various posters I have seen with this design, all have had a different recruiting office address listed. A Dutch version of this design exists as well, which looks quite a lot different from the German versions both in color and some design features. Below is a list of the recruiting offices - the ones in red I have identified on original posters. Potentially there was a poster issued for every office.

I am still looking for an original poster of this if someone has one for sale.

I Nordost (I) Königsherg i. Pr., Kastanienallee 26/28Kastanienallee 26/28
II Ostsee (II) Stettin, Friedrich-Karl.Str. 3
III Spree (III) Berlin NW 40, Wilsnacker Str. 3
IV Elbe (IV) Dresden A 20, Tiergartenstr. 46
V Südwest (V) Stuttgart O, Gerokstr. 7
VI West (VI) Düsseldorf, Graf-Recke-Str. 72
VII Süd (VII) München 27, Pienzenauer Str. 15
VIII Südost (VM) Breslau 18, Eichenallee 5
IX Fulda-Werra (IX) Kassel-Wilhelmshöhe, Löwenburgstr. 10
X Nordsee (X) Hamburg 13, Mittelweg 38
XI Mitte (XI) Braunschweig, Wolfenbüttler Str. 13
XII Rhein (XII) Wiesbaden, Bahnhofstr. 46
XIII Main (XIII) Nürnberg 23, Wielandstr. 6
XVII Donau (XVII) Wien IX/66, Lichtensteinstr. 49 Außenstelle Böhmen und Mähren Prag IV, Czerninpalais
XVIII Alpenland (XVIII) Salzburg-Aigen-Glas, Gylenstormstr. 8
XX Weichsel (XX) Gotenhafen, Adolf-Hitler-Platz 10-12
XXI Warthe (XXI) Posen, Königsring 22 sowie Gen.-Gouv. Tel. 20 25 und 30 25
.

 

Belgian Waffen-SS Recruiting Poster

"Replacement Command of the Waffen-SS"

 

 

 

A recruiting poster designed by T. Bertau in 1944. Featuring a red dragon representing the communists (and the Jews) being slain by SS Runes and a German soldier throwing a stick grenade to finish it off. One of the most dramatic posters from the war I have seen.

This is an extremely rare Waffen-SS poster.

The only other copy I know that exists, is in the "Musee royal de l'Armee et d'Histoire militaire" in Belgium (The Museum of the Army and Military History).

At least one other version of this poster exists with a different recruiting office address.

 

BelgianSS Photo Exhibition Poster

 

 

 

This poster is promoting an SS photo exhibition that runs from April 30 to 21 May at the Wine Room on Meir St. in Antwerp Belgium.

It also promotes a "50% reduction on presentation of the rail road tickets in the exhibition."

 

 

Day of the German SS Police

1941

 

A postcard for the German SS Police dated 1941. Showing an SD man in black Allgemeine SS uniform, it is quite a powerful image.

 

 

ss-storm-poster

"Storm SS"

Dutch Newspaper

 

 

 

An unusual but very creative caricature poster for the Dutch SS newspaper "Storm SS".

The caricature shows the SS newspaper flying through the window from a storm outside, and Churchill hugging Stalin in terror. American President Franklin D Roosevelt is grimacing in the picture on the wall.

The headline on the newspaper reads "Soviet - Church Union". The small clawed animal (a penguin?) on the floor with the white cross appears to represent the Church and I assume the bloody axe means they were about to chop it up; and the newspaper is exposing their actions.

Storm SS was about a 4 page newspaper - hence the 11 cent price. The artist on this is Powells.

Waffen-SS Wallonie Poster

"Come With Us"

 

 

One of a number of posters designed to attract recruits to Leon Degrelle's SS Sturmbrigade "Wallonie".

The Walloons were transferred from the Wehrmacht to the control of the Waffen SS in June 1943, becoming the 5th SS Volunteer Sturmbrigade Wallonien. After performing well in combat against the Soviets, the Wallonien Sturmbrigade was upgraded to become the 28.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien in October 1944. Despite this upgrade in status, the actual strength of the Wallonien remained that of a reinforced Brigade, around 8,000 men.

At the end of the war the Walloons surrendered to the British, but Leon Degrelle managed to escape by plane and crash landed on a beach in Spain, where he was given sanctuary by Franco.

Dutch Waffen-SS Poster

"The Voice of the SS"

 

A striking poster advertising the SS radio broadcast every Sunday in Occupied Holland. An Art Deco type poster combined with a photograph which is not often seen.

One of the few SS posters that has not been reproduced (yet)

Dutch Waffen-SS Poster

"All Will Come Right"

 

This Dutch Waffen-SS recruiting poster features Paul Krüger, the Boer President of Transvaal in South Africa during the Boer War.

The saying "all will come right" was a popular Boer/Dutch saying.

Waffen-SS Poster

 

 

A generic recruiting poster for the Waffen-SS. The red space at the base was apparently for individual SS offices to stamp or print their addresses.

The artist is H'o'ch

A batch of these was found a number of years ago and a fake version has now been produced with a recruitment office in France printed in the blank space at the bottom

Reich Sports Promotion Week

 

 

This is not an SS poster but I thought I would include it here as the SS was very big on sports and the fitness and athletic ability of its troops.

A nice poster with the classic Art Deco lines and smooth airbrushing. Quite a rare poster from 1935.

 
what appears to be a complete list of divisions i ripped off wikipedia

1. SS-Panzer-Division „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ (LSSAH)
2. SS-Panzer-Division „Das Reich“
3. SS-Panzer-Division „Totenkopf“ (aus SS-Totenkopf-Verbänden gebildet)
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
5. SS-Panzer-Division „Wiking“
6. SS-Gebirgs-Division „Nord“
7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz Eugen“
8. SS-Kavallerie-Division „Florian Geyer“
9. SS-Panzer-Division „Hohenstaufen“
10. SS-Panzer-Division „Frundsberg“
11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“ (auch „Nordwind“ genannt)
12. SS-Panzer-Division „Hitlerjugend“
13. Waffen-Gebirgs-Division der SSHandžar“ (kroatische Nr. 1) (siehe auch Hadsch Amin)
14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1), später (ukrainische Nr. 1)
15. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1)
16. SS-Panzergrenadier-Division „Reichsführer SS“
17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“
18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Horst Wessel“
19. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 2)
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
21. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Skanderbeg“ (albanische Nr. 1)
22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division „Maria Theresia“, (bestand zum Großteil aus ungarischen Volksdeutschen)
23. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Kama“ (kroatische Nr. 2), (frühzeitig wieder aufgelöst)
23. SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Division „Nederland“ (niederländische Nr. 1)
24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-)Division der SS, (italienisch-österreichisch-slowenische Provenienz)
25. Waffen-Grenadier-Division der SS „Hunyadi“ (ungarische Nr. 1)
26. Waffen-Grenadier-Division der SS (ungarische Nr. 2), auch unter den Ehrennamen Gömbös bzw. Hungaria bekannt
27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division „Langemarck“ (flämische Nr. 1)
28. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Wallonien“ (wallonische Nr. 1), auch: „Wallonie
29. Waffen-Grenadier-Division der SS „RONA“ (russische Nr. 1), (aufgelöst im November 1944)
29. Waffen-Grenadier-Division der SS „Italia“ (italienische Nr. 1), (auch „Legione SS Italiana“ genannt)
30. Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr. 2), (frühzeitig wieder aufgelöst)
30. Waffen-Grenadier-Division der SS (weißruthenische Nr. 1)
31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division, (wird oft auch mit dem Ehrennamen „Böhmen und Mähren“ geführt)
32. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division „30. Januar“, (inklusive 32. SS-Regiment „Kurmark“)
33. Waffen-Kavallerie-Division der SS (ungarische Nr. 3), (Anfang 1945 in Budapest vernichtet)
33. Waffen-Grenadier-Division der SS „Charlemagne“ (französische Nr. 1)
34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division „Landstorm Nederland“ (niederländische Nr. 2)
35. SS- und Polizei-Grenadier-Division
36. Waffen-Grenadier-Division der SS (aus der SS-Sturmbrigade Dirlewanger hervorgegangen)
37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division „Lützow“
38. SS-Grenadier-Division „Nibelungen“