แนวทางการต่อสู้กับ เผด็จการเทวดา ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน


ชาดพิชัยสงคราม

แนวทางการต่อสู้กับ เผด็จการเทวดา ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน

      การจัดตั้ง(Establishment) แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่

                    1. องค์กรนำกลางฝ่ายมวลชนเสื้อแดง ที่เป็นเอกภาพได้รับการยอมรับ
                    2. มวลชนเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการ
                    3. รัฐบาลพลัดถิ่น
                    4. กองกำลังติดอาวุธ


      หลักนิยมปฏิบัติ(Operational Doctrine) โดย

          องค์กรนำกลางฝ่ายมวลชนเสื้อแดง ทำหน้าที่ ชี้นำมวลชนเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการ
          รัฐบาลพลัดถิ่น        ทำหน้าที่บังคับบัญชา        กองกำลังติดอาวุธ


      กฏการปะทะ (Rules of Engagement)
          ในการรุกรบกวาดล้างของฝ่ายเผด็จการเทวดา ให้ทำการตอบโต้ ดังนี้

           ปฏิวัติ+ทหาร--------------------------------------------------------------------------------------
                 ต่อสู้แตกหักด้วยรัฐบาลพลัดถิ่นและ กองกำลังติดอาวุธ
           นิติบัญญัติ+รัฐสภา+พรรคการเมืองฝ่ายนิยมเผด็จการเทวดา+นักการเมืองดีแต่พูด -----
                 รุกนำทางการเมืองโดยพรรคการเมืองฝ่ายแดง  นักการเมืองแดง
                 กำจัดบุคคลดีแต่พูดให้ไม่สามารถ พุดก่อกวนก่อการได้อีก
           ตุลาการ-ผู้พิพากษา------------------------------------------------------------------------------
                 กดดันด้วยมวลชนเสื้อแดงเสียงส่วนใหญ่ความต้องการของเสรีชน
           ลัทธิเผด็จการทรราชเทวดา----------------------------------------------------------------------
                 ล้มล้างด้วยกระบอกเสียงฝ่ายแดงใต้ดินบ่อนทำลาย เผยแพร่ความจริง สั่งสมความเสื่อม
           มวลชนเสื้อหลากสีจัดตั้งและผู้งมงาย -----------------------------------------------------------
                 ต่อต้าน หรือทำการปะทะด้วยมวลชนเสื้อแดงมหาศาล ใน ปริมาณคือคุณภาพ
           การโฆษณาชวนเชื่อ 2.4, มวลชนผู้คลั่งชาติและศักดินา -------------------------------------
                 ต่อต้านการข่าวและทำ สงครามไซเบอร์(Cyber war) โดย นักรบไซเบอร์แดงเสรีชน

เทวดา & จอมมาร


      ยุทธศาสตร์ การมีชัยชนะ (AStrategy for Victory)

           แนวทางที่ ๑  ทำการต่อตีรบกวนตีลวง โดยใช้เงื่อนไขความได้เปรียบทางด้านเวลา ยุทธศาสตร์หลัก
                               คือรอเวลาวันแพ้สังขารวายปราณของ จอมมารเผด็จการเทวดาสูงสุด

           แนวทางที่ ๒ หากแม้นมีการ ยกกองทหารออกมาทำการ ยึดอำนาจ Coup d'état หรือมีการฆ่าหมู่
                               ประชาชนมือเปล่าอีกครั้ง การต่อสู้แตกหัก โดยรัฐบาลพลัดถิ่น และกองกำลังติดอาวุธ
                               จะปรับแนวทางต่อสู้ตาม โดยปริยาย

           แนวทางร่วมผสาน คือ มวลชนเสื้อแดงผู้สนับสนุน ที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทุกภูมิภาค จะดำเนิน
                               ยุทธวิธี สอดคล้องกับองค์กรกลางนำเสื้อแดง และนโยบายของ รัฐบาลพลัดถิ่น รวม
                               ทั้งให้การสนับสนุน กองกำลังต่อต้าน หรือ หน่วยจรยุทธิ์ ทั้งด้านการส่งกำลังบำรุง
                               ทางยุทธปัจจัย, การข่าว, ฯลฯ


      ขั้นเตรียมก่อการ (Promoters & Preparation)

      * องค์กรนำกลางฝ่ายมวลชนเสื้อแดง จะต้องทำการ บูรณาการ สังคายนา ให้เป็นเอกภาพ และได้รับ
                          ฉันทานุมัติจากมวลชนเสื้อแดงส่วนใหญ่ ทุกกลุ่มส่วน ให้มีความพร้อม ก่อนที่จะ ดำเนิน
                          ยุทธศาสตร์การเอาชัยชนะ

    ** นักรบไซเบอร์แดงเสรีชน ต้องได้รับการสนับสนุนความพร้อม ทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ข้อมูลข่าว
                           สาร อย่างไม่มีขีดจำกัด

   *** กระบอกเสียง,โฆษก,โสตถิทัศน์ ฝ่ายต่อต้านเผด็จการเทวดาใต้ดิน ต้องปกป้องบำรุงรักษาไว้
                           และอุดหนุนทุน อย่างสม่ำเสมอ

 **** ต้องสถาปนา เตรียมความพร้อม กองกำลังติดอาวุธ พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการจริง

              “สงคราม ในวันนี้เป็นการต่อสู้ด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
                ซึ่งเปรียบเสมือนกับการต่อสู้ด้วยรถถังและเครื่องบิน”

                    ถึงกระนั้น ทั้งความเสียหาย หรือการโจมตีนั้น ไม่ใช้เหตุบังเอิญ
Cyber war แปลว่า สงครามไซเบอร์
สามารถตีความด้านหลายเเง่ เช่น การเเข่งขันระหว่าง facebook กับ Google
บ้างคนก็เรียกว่าเป็น Cyber war อันหมายถึง การเเข่งขันในโลก IT
เเต่ Cyber war หรือคำนิยามของ “สงครามไซเบอร์” ในที่นี้มีคนให้ความหมายถึง
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อทำสงครามในโลกเสมือน Cyberspace ปัจจุบันมีอยู่ 8 รูปแบบ คือ

การโจรกรรมทางไซเบอร์
การทำลายเว็บไซต์
การโฆษณาชวนเชื่อ
การรวบรวมและการล้วงความลับข้อมูล
การกระจายเพื่อให้ปฏิเสธบริการ
การรบกวนเครื่องมือและอุปกรณ์
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลอกแต่ซ่อนซอฟต์แวร์ไวรัสเอาไว้
ล้มสถาบัน

     เสือกเอา ซ้ายคาเฟ่ เผด็จการคอมมิวนิสต์โบราณ มาอธิบายคุณลักษณะของประชาธิปไตย อ้ายควายตกยุค

 "รุ่งศิลา" ล้ม "สถาบัน" ตรงไหน   อ้ายสื่อมวลชั่ว

หรือ เทวดา กลายเป็น สถาบัน ไปแล้ว ตามที่ สื่อมวลชั่ว กำหนดให้เป็น
ใครกันแน่ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ สถาบันเสื่อม ด้วยการยุยงส่งเสริมและ
แบ่งแยกประชาชน ใช่สื่อมวลชนประเภทนี้หรือไม่?อ้างถึง : การต่อสู้กับ "เผด็จการเทวดา" ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน
  

Steve ไอ้ห่า .... เทวดาก็คือสิ่งสมมุติไง ถ้าต้องติดคุกเพราะเรื่องส้นตรีนแบบนี้กูติดไปนานแล้ว

... กลัวเยี่ยวแทบราดเลยหว่ะ
ลื้อจะสมมุติว่าเป็นใครก็เรื่องของลื้อ กราบไหว้ขอหวยไปคนเดียวเหอะ อั๊วไม่เกี่ยวว่ะ!

เทวดา และ ปีศาจ นั้นคือ อมนุษย์

เพราะมิใช่มนุษย์ จะเป็น เทพ หรือ ภูติ สุดแท้แต่จะนึกให้เป็น ด้วยคนธรรมดาตาเปล่ามิสามารถมองเห็นได้
คุณความดี และ ความชั่ว คือสมมุติฐานในใจที่ มนุษย์ ตั้งให้ว่า อมนุษย์ ตนไหน
เป็น เทพยดา หรือจักเป็น มารปีศาจ สัมผัสและความรู้สึกคือสิ่งบ่งบอก


... คลิ๊กเข้าดู เทวดาตัวเป็นๆเร้ว พี่น้อง

Tongue


      นสพ.ดาวสยามยุคใหม่ ๒๕๕๔
ในปฏิบัติการ ยุคยงคนไทยให้ฆ่ากันเอง เพื่อความอยู่รอดอีกครั้ง

ก่อนการล้อมฆ่า นิสิตนักศึกษาประชาชนมือเปล่า ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  
บ่ายวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ หนังสือพิมพ์ดาวสยาม ได้ตีพิมพ์ภาพละครแขวนคอของนักศึกษาโดยระบุ
ว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  (เนื่องจากบุคคลผู้ถูกแขวนคอในภาพ มีหน้าละม้ายองค์รัชทายาท)
มีการชุมนุมกลุ่มพลังฝ่ายขวาทั่วกรุงเทพ ฯ และ พ.อ.อุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แห่งชมรมวิทยุเสรี  ได้
กระจาย เสียงปลุกเร้ากลุ่มพลังและนัดหมายเวลาที่จะเคลื่อนกำลัง  
 
รูปภาพ อ้างถึง : การต่อสู้กับ "เผด็จการเทวดา" ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน

ข้อเขียนนี้ ของข้าพเจ้า "รุ่งศิลา" ในฐานะพลเมืองของรัฐไทย ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ
ใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล อันเป็นสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ตั้งแต่มาตราที่๒๖
จนถึงมาตรา๖๙ ดังนี้

  1. สิทธิเสรีภาพของบุคคล
  2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
  3. สิทธิในทรัพย์สิน
  4. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  5. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
  6. สิทธิเสรีภาพในการศึกษา
  7. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะสุขและสวัสดิการของรัฐ
  8. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
  9. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
10. สิทธิชุมชน
11. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

รูปภาพ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ราษฎรหรือประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิในการปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มิให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดมาล้มล้างรัฐธรรมนูญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉะนั้นบุคคลใดเจตนาการกระทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
บุคคลผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีโดยเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว
หรือดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวต่อไป

การรัฐประหารยึดอำนาจรัฐ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ถือเป็นกบฏ
อันเป็นความผิดร้ายแรง มีระวางโทษสูงสุด

การกล่าวหาฟ้องร้องใดๆในบทความนี้ ข้าพเจ้าถือเป็นการละเมิดสิทธิของข้าพเจ้า
ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐไทย ที่มีหน้าที่ปกป้อง "รัฐธรรมนูญ" อันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย


เชิงอรรถ :

* สิทธิพลเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
* สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล

รูปภาพ
ถึงคุณรุ่งศิลา ที่เคารพ
โดย แม่น้ำแดง เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2011    http://www.prachatalk.com

กาลบัดนี้เราได้ชัยมาแล้ว และได้บริหารบ้านเมืองอยู่ แต่ก็ยังมีพวกที่ขบถต่อประชาชน ยังดำเนินการ
อย่างไม่เกรงกลัวต่อประชาชน เราจะทำประการใดให้มีแต่แดงทั้งไทย หรือได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด
ขอท่านช่วยชี้แนะมวลชน

เรียนคุณ แม่น้ำแดง และท่านที่เคารพ
ต้องออกตัวว่าผมมิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดในทางการเมืองนะครับ เพียงแค่เป็นคนช่างคิดช่างสังเกต
ประกอบกับเป็นนักสะสมข้อมูลต่างๆทั่วไป จึงนำมาร้อยเรียงปะติดปะต่อ สร้างสมมุติฐานวิเคราะห์เอาเอง
รวมถึงมีข้อมูลเชิงลึกปานกลาง ที่พรรคพวกเขาส่งมาให้เพื่อแจ้งแก่สาธารณชนบ้างเท่านั้น

กาลบัดนี้เราได้ชัยมาแล้ว และได้บริหารบ้านเมืองอยู่

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเรายังมิได้ชัยชนะเลยในทางยุทธศาสตร์ เพียงแค่
ได้เปรียบใน เชิงยุทธวิธีเท่านั้น ซึ่งก็ไม่แน่กี่มากน้อยว่า จะถูกล้มคว่ำกระดานอีกเมื่อไร ผมจึงนำเสนอ

แนวทางที่ ๒ หากแม้นมีการ ยกกองทหารออกมาทำการยึดอำนาจ Coup d'état หรือมีการ
ฆ่าหมู่ประชาชนมือเปล่า อีกครั้ง การต่อสู้แตกหัก โดยรัฐบาลพลัดถิ่น และกองกำลังติดอาวุธ
จะปรับแนวทางต่อสู้ตาม โดยปริยาย

เพื่อเป็นแนวทางรับมือกับเหตุ และเป็นการป้องปราม ผู้ที่คิดจะลงมือยึดอำนาจซ้ำซาก

แต่ก็ยังมีพวกที่ขบถต่อประชาชน ยังดำเนินการอย่างไม่เกรงกลัวต่อประชาชน

แนวทางที่ ๑ ทำการต่อตีรบกวนตีลวง โดยใช้เงื่อนไขความได้เปรียบทางด้านเวลา
ยุทธศาสตร์หลัก คือรอเวลาวันแพ้สังขารวายปราณของ จอมมารเผด็จการเทวดาสูงสุด

โดยหลักของการต่อสู้ การจะต่อกรเอาชนะกับคู่ต่อสู้แบบกลุ่มก้อนนั้น ตีงูให้อยู่หมัดหมดฤทธิ์ เราต้องตีที่หัวงู
หากแต่จะทำแค่กำหราบหยุดยั้งชั่วครู่ เขาให้เลือกตีที่สันหลังมัน จะลดความปราดเปรียวเคลื่อนย้ายได้ยาก
ฉะนั้นต้องตีที่หัวขบวนของมันครับ ตัดศูนย์บังคับบัญชาสั่งการของมันให้ได้ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องลดอำนาจ
การบังคับบัญชาลง หรือทำให้ระส่ำระสายในการสั่งการ

ถ้าหัวมันตาย โครงสร้างอำนาจชั่วช้าที่เหลือ ก็จะอ่อนเปลี้ยไปโดยปริยาย นับวันล่มสลายได้เลย นี้คือวิธีการ
รบเอาชนะแบบสุญเสียน้อยที่สุดแล้ว ทรราชสัญชาติเทวดา และเหล่าสมุนบริวาร มันถึงดิ้นพล่านเอาเปรียบ
ทุกวิถีทางอย่างไร้ซึ่งความละอาย แหกกฎเกณฑ์ของวิถีแห่งอนารยะ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความอยู่รอดของ เผ่า
พันธุ์เอาเปรียบคน
ให้นานเท่านานที่สุดเราจะทำประการใดให้มีแต่แดงทั้งไทย หรือได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด

การคาดหวังให้คนทุกคนเป็นแดงหรือมีความเชื่อไปในทางเดียวกันหมด มันคงเป็นอุดมการณ์เชิงอุดมคติครับ
ยิ่งหากเป็นการยัดเยียดให้คิดเหมือน นี่ยิ่งห่างไกลกับคำว่า ประชาธิปไตย หรือ เสียงส่วนใหญ่ แนวแนว
แดงสามเกลอนายหัว ซึ่งถูกต่อต้านจาก แดงเสรีชน คิดต่างในทุกระดับ จนกดดันให้อำนาจนายหัวที่ครอบงำ
ขบวนการ นปช. จางไปพอประมาณเปิดทางให้ แกนนำนักพูดอย่าง ตู่-เต้นป็นอิสระทางความคิดและบทบาท
(แต่ทั้งนี้มิได้หมายความถึง ไม่มีความพยายามของกลุ่มนายหัวที่จะเข้ามาสอดทวงอำนาจการนำขบวนการ นปช.
ยังมีความพยายามอยู่อย่างต่อเนื่อง)

ฐานเสียงการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย และ คนเสื้อแดงเป็นกลุ่มก้อนที่แยกออกกันโดยยาก เปรียบเทียบ
คะแนนเสียงเลือกตั้งของ พรรคไทยรักไทย Vs พรรคประชาธิปัตย์ และฐานเสียงเหลืองสลิ่ม ล่าสุด น่าจะ
อนุมานอย่างเคร่าๆได้ว่า คนเสื้อแดงหรือพวกชื่นชอบยอมรับประชานิยม มากกว่า คนเสื้อเหลืองและพวก
สลิ่ม นิยมเทวดา รวมทั้งภูมิภาคนิยม
ในอัตราส่วน 5 : 4

ซึ่งหากเปรียบเทียบจำนวน
คนเสื้อแดง(รวมครอบครัว) กับ คนทั้งประเทศ (เหลือง, สลิ่ม, ขาว และพวกไม่สนใจอะไรเลย)
อัตราส่วน น่าจะอยู่ 50 : 50  เทียบจาก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

ผู้มีสิทธิออกเสียง 34,252,513 คน
ผู้สนับสนุนพรรค เพื่อไทย 15,744,190 คน
บัตรเสียและงดออกเสียง 2,684,103 คน


ฉะนั้นการจะหักหาญกันโดยพละกำลัง ระหว่าง
กองทัพผู้คลั่งไคล้นิยมเทวดา Vs กองทัพรากหญ้าประชานิยม
โดย รัฐบาลฟ้าประทาน และ รัฐบาลพลัดถิ่น

น่าจะมีผลรู้แพ้ชนะกันไปข้างโดยยาก คงต้องฆ่าฟันล้มตายกันก่ายกอง ดีไม่ดีอาจได้มีการเขียนแผนที่ประเทศเกิดใหม่
ทับซ้อนลงไปใน ดินแดนสุวรรณภูมิ หรือ พื้นที่แห่ง(ความดอก)ทอง ก็เป็นได้ ใครจะรู้
ไม่เชื่อลองสั่งทหารขี้ข้าส่วนตัว ออกมาทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐ จากรัฐบาลของประชาชนส่วนใหญ่ดูอีกสักครั้ง สิ


ผมจะพยายามเรียบเรียงส่วนที่เหลือในคำปุจฉาข้างต้น อย่างกว้างๆในโอกาสต่อไปนะครับ

โดย แดงไร้สังกัด เมื่อ ศุกร์, 02/09/2011 - 10:30.

ก็เป็นเพียงความคิดเห็นหนึ่ง แต่บังเอิญว่าตรงกันในกลุ่มเพื่อน ญาติพี่น้อง ที่รู้ในสิ่งที่ได้ยิน เห็นในสิ่งที่พวกเขา
แสดงออก

1. ยังเชื่ออย่างบริสุืทธิ์ใน ว่า อ.ธิดา ประธาน นปช ปัจจุบันนี้ยังดำเนินงานตามแนวทางภายใต้อิทธิพลการควบคุม
ของสามเกลออยู่ ไม่เชื่อว่า อ.ธิดาจะมีอิสระพอที่จะดำเนินงาน นปช.ตามแนวคิดของตนเองได้ แม้ไม่ชอบการดำ
เนืนงานของ อ.ธิดา ในวันนี้หลายอย่าง แต่ถ้าจะโทษแกคนเดียวก็ไม่เป็นธรรม

2. พรรเสื้อแดงถึงเกิดขึ้นได้ก็คงประสบความสำเร็จยาก คงไม่ต่างกับพรรคแกนเมืองใหม่กับ พันธมิตร อย่ลืมซิว่า
ตลาดมวลคนเสื้อแดงของ นปช วันนี้เป็นมวลชนที่ก่อเกิดจากความศรัทธาในตัว แกนนำนปช เหล่านี้หรือ และคน
เลือก พท.เพราะเชื่อมั่นในการบริหารงานของเหล่าบรรดา แกนนำ นปช หรือ ยังสงสัย เพราะมวลชนคนเสื้อแดงที่
อ้างว่าเลือก พท.ในครั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นฐานเดิมของ ไทยรักไทย นั้นเอง ถ้าภาคใต้ได้รับเลือกนั้นซิถึงจะแยก
ออกได้ชัดเจนว่าเป็นเพราะฝีมือของเหล่า แกนนำล้วน และวันนี้พึ่งเป็นก้าวแรก แห่งการเดินไปสู่ชัยชนะ  พอประตู
เปิดอ้า ก็คิดว่าได้ชัยชนะแล้ว พวกแกนนำรีบวิ่งไปขอรับรางวัลกันหมดก็ดีมวลชนคนเสื้อแดง นปช.ก็จะได้ตาสว่าง
พอๆกับ พวก พธม.เสื้อเหลือง ที่มีหลายคนออกมายืนดูอยู่ห่างๆ บ้างก็สิ้นศรัทธาในไปเลย เมื่อรู้ว่าพวกแกนนำทั้ง
หลายสู้เพื่อส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วม พูดถึงความเสียสละอย่างสวยหรูแต่ตัวเองกลับไม่เคยเสียสละอะไรเลย เพราะ
เสียสละไม่เป็น

นอกจากว่าแกนนำ นปช ซึ่งมีคนใต้มากมายสามมารถทำให้คนใต้ เชื่อมั่นศรัทธาได้ และเมื่อนั้่นพรรคคนเสื้อแดงก็
คงได้เกิดได้

3. นี่จากความคิดเห็นของหลายคนนะ ที่ได้ชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐ กับการทำหน้าที่ครั้งแรกของ
ณัฐวุฒิในสภา รู้สึกผิดหวังจริงๆที่เสียรู้ ปชป อีกจนได้

สำหรับบทความคำถาม ที่ไม่มีคำตอบ จากวีระกานต์นั้น บางคำถาม 2ต ตู่เต้น ก็น่าจะต้องตอบด้วยนะ เพราะใครๆก็รู้
ว่าสามเกลอ   เท่านั้นแหละที่รู้กันทุกอย่าง อำนาจการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่สามเกลอ ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยซิ
ไม่ใช่ว่าใครทำอะไรผิดก็ต้องผิดตลอดต้องรับผิดชอบคนเดียวเพราะบางสิ่งบางอย่างมันหนีการร่วมกันรับผิดชอบไม่พ้น


เรื่องสมคบคิดของพวกอยากได้อำนาจต่อรอง มีความพยายามจะตั้ง พรรคเสื้อแดง
เข้ามาเพื่อสอดแทรก ต่อรอง แสวงหาอำนาจทางการเมือง ของอดีตแกนนำ และบางคน ........
อย่างที่คุณกล่าว ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น

ปัญหามันได้เกิด หรือคาดว่าอาจกำลังจะเกิด ในขณะมีการ รวบรวมหรือดึง ทีมงาน(นปช.)
จึง มีเกมส์ปลดล๊อค ดักคอไว้ก่อน >> ดังที่เห็นการแต่งตั้งอวยตำแหน่งใหญ่-เล็ก
กันทั่วหน้า ซึ่งได้มีการออกแถลงการณ์ของ นปช.ล่าสุด ว่าสนับสนุน ให้รับตำแหน่ง
การเมืองใน คณะรัฐบาล ปูสวย ๑ ด้วยวลีสวยจัด แนวทาง 2ขา 8มือ 10ปากลากตั้ง

มันไม่มีข้อยกเว้นเรื่องคำตอบอย่างที่คุณท้วงมาหรอก ... เพราะ ตู่-เต้น ก็เข้าสภาไปแล้วไง
เรา ต้องการปฏิรูป องค์กรแดง ใหม่โดยฉันทานุมัติ มวลชน

ขุนพลนักรบ ที่ยังพอมีประโยชน์ต่อการศึกสงคราม และสามารถช่วงใช้ต่อได้ กุนซือ
ผู้เชี่ยวชาญการใช้คน เขามักไว้ชีวิตให้ทำงานเสี่ยงภัยไถ่โทษ แต่..ขุนพลแม่ทัพ ที่ล้มเหลว
ต่อเนื่องหลายสนามรบ กอร์ปด้วยอุปสัญฐานประมาณไส้ศึก นี่ ต้องฆ่าทิ้งสถานเดียว

...ที่ผมตอบมานี่ ง่ายพอเข้าใจได้ไหมครับ ........ รุ่งศิลา
โดย เสาไฟฟ้า เมื่อ ศุกร์, 02/09/2011 - 15:01.
คุณรุ่งศิลาครับ รัฐบูดูควรเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐไตปลามากกว่าครับเพราะคนใต้ส่วนนี้ไม่นิยมกิน บูดูแต่นิยมกินไตปลา
ส่วนรัฐโรตีก็ควรใช้ชื่อรัฐบูดูเพราะเป็นอาหารหลักของ5จังหวัดตอนล่าง(สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาศ และยะลา)


จัดให้นะครับ แต่ผมขอเปลี่ยนเป็น "มลรัฐสะตอ" ความหมายน่าจะใช่กว่า ว่าไหมครับ
ส่วนรัฐสะตอ ต่อไปอาจจะทะเลาะกันอีก เรื่องแย่งกันกินสะตอแกล้มแกงพุงปลา เลย
ต้องผ่าแยกกันใหม่ ตอนบนด้านเหนือยังคงเป็น "มลรัฐสะตอ" ม่ายพรื้อจิ้มพริกกะปิ ก้อด้ายยย ...
ส่วนด้านใต้ น่าจะเป็น "มลรัฐไตปลา" ไม่ง้อสะตอแต่กินเคียงลูกเนียงผักเหนาะแทน ม่ายง้อมัน ครับ

สำหรับ "มลรัฐโรตี" ขอคงไว้เพราะอินเทรน แลสากลกว่า บูดู
ด้วยเหตุที่ โรตี มักคู่กับ แขก ครับ

เจอ งู กับเจอ แขก โบราณว่า ให้ตีแขกก่อน คือ ตีหัวแขก แล้วแห..ลก โรตี(ที่มันขาย) อ่ะ ........ รุ่งศิลา


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments