องค์กรลับ


  ทฤษฎีสมคบคิด
/Conspiracy Theory


องค์กรลับ
 
    All aspects of American life are dominated
ในทุกแง่มุมของวิถีชีวิตชาวอเมริกันได้ถูกกำหนดและครอบงำ


สารบัญ องค์กรลับ

องค์กรลับ


Illuminati แปลตรงตัวตามดิกชันนารี่ หมายถึง  ผู้ที่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศ

อิลลูมินาติ เป็นกลุ่มนักวิทยาศาตร์ตั้งขึ้นมาอย่างลับๆเนื่องจาก  พวกตนได้ถูกกลุ่มคริสตจักร ไล่ฆ่า เพราะถูกกล่าวหา
ว่าเป็นลัทธิของซาตาน เนื่องจากเหล่านักวิทยาศาสตร์เกิดความขัดแย้งขึ้นกลับคริสตจักร ในเรื่องการ กำเนิดโลกและ
ในอีกหลายๆเรื่อง ประเด็นหลักก็คือ คริสตจักรเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าสสารไม่มีวัน
เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า(จึงได้ เกิดทฤษฎี บิกแบง ที่เป็นทฤษฎีการกำเนิดโลกที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุด ในทาง
วิทยาศาสตร์)
  

    เนื่องจากในอดีต คริสตจักร เป็นกลุ่มที่มีอำนาจมาก ทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่อาจต่อกรได้จึงต้องคอยหลบหนี
หรือแอบซ่อนไม่เปิดเผยตัว จึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อ illuminati และหาที่รวมกลุ่มเพื่อ ใช้สนทนาเรื่องวิทยาศาตร์
กัน หรือแลกเปลี่ยนแนวความคิด สมาชิกกลุ่ม อิลลูมินาติ เช่น กาลิเลโอ

      

นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อกันว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ได้แทรกซึมเข้าไป ยังกลุ่มเมซันด้วย กลุ่มเมซัน คือกลุ่มคนที่มีอำนาจ
ทั้งด้านการเมืองและการเงิน เป็นพวกนายธนาคารหรือนักการเมือง อยู่ในกลุ่มนี้

      มีการแทรกซึมของ อิลลูมินาติ ไปใน กลุ่มเมซัน รองประธานาธิบดี วอลเลซ ( Henry Agard Wallace เป็นรอง
ประธานาธิบดีคนที่33ของสหรัฐ)เป็นผู้เสนอสัญลักษณ์ดังกล่าวให้ประธานาธิบดีโรสเวลต์(Franklin Delano Roosevelt
ประธานาธิบดีคนที่32-33ของสหรัฐอเมริกา) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในธนบัตรดอลลาร์ เนื่องจากทั้งคู่อยู่ในกลุ่มเมซัน
และการที่รองประธานาธิบดีวอลเลซเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือว่าเขาก็เป็นส่วน
หนึ่งของ อิลลูมินาติ ด้วย

สรุปได้ว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ต้องการที่จะล้มล้างคริสตจักรนั้นเอง โดยการหาทฤษฎีต่างๆมาหักล้างเรื่องพระเจ้าเพื่อ
ที่จะเปลี่ยนแกนอำนาจความเชื่อของคนในยุคนั้นจากทางด้านศาสนามาเป็น ด้านวิทยาศาตร์นั้นเองอย่างที่บอกกลุ่มอิลลูมินาติ มีการแทรกซึมของอิลลูมินาติไปในกลุ่ม FREEMASON ตอนสร้างเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
กลุ่มอิลลูมินาติได้ออกแบบเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ถ้ามองจากมุมสูง (มองจากนอกโลก)  จะเห็นเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. เป็น
สัญลักษณ์ของกลุ่มอิลลูมินาติคือรูปดาวครับ ขอโทษด้วยที่หาภาพให้ไม่ได้นะครับแต่ลองไปดูใน google earth ได้
สังเกตดีๆนะครับ

       ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ธาตุทั้ง 4 สิ่งเป็นธาตุสากลของหลายชนชาติ โดยธาตุนี้ถูกนำมาใช้ดูลักษณะ ของคนตามวิชา
นรลักษณ์
ของหมอดูด้วยหากจะอ้างว่านี้คือวิธีของนักวิทยาศาสตร์ก็นับว่าน่าสนใจที่นำทฤษฎีนี้มาโยง กับ สมาคมลับอย่าง "อิลลูมินาติ" เพราะดู
มันจะขัดแย้งกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์

  
เมืองหลวงสหรัฐอเมริกา มีผังเมืองเป็นรูป ปิรามิดมีตา ตรงดวงตาซาตานคือ
อาคารรัฐสภาแห่งวอชิงตัน ดีซี ศูนย์กลางการบริหารประเทศ


การสร้างผังเมือง เป็นศาสตร์หนึ่งของพวกสถาปนิก เรื่องนี้จึงโยงไปถึงกลุ่ม "ฟรีเมสัน" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การรื้อฟื้น
เรื่องฟรีเมสันในนิยายเรื่องนี้ จึงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด
อิลลูมินาติ (อังกฤษ: Illuminati) เป็นชื่อที่อ้างอิงถึงกลุ่มหลายๆ กลุ่ม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในความเป็นจริงและใน
เรื่องแต่งในอดีตนั้นใช้อ้างถึง บาวาเรียนอิลลูมินาติ ซึ่งเป็นสมาคมลับในยุคเรืองปัญญาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม
พศ.2319 สำหรับในปัจจุบันจะใช้อ้างถึง องค์กรสมคบคิด ที่ถูกอ้างว่า เป็นกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจอย่างลับๆ โดยการ
ควบคุมเหตุการณ์ในโลกทุกวันนี้ผ่านทางรัฐบาลและกลุ่มบุคคลอื่นๆ คล้ายกับว่าเป็นการฟื้นคืนชีพหรือการสืบทอดอำนาจ
อย่างต่อเนื่องของ บาวาเรียนอิลลูมินาติ โดยในบริบทนี้คำว่า อิลลูมินาติ มักจะถูกใช้อ้างถึง New World Order (NWO)
นักทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากเชื่อว่าอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่จะนำ ไปสู่การสถาปนาลัทธิดังกล่าว และข้อเท็จ
จริงที่สร้างความสับสนมากขึ้นไปอีกก็คือ ปัจจุบันมีกลุ่มภราดรหลายกลุ่มที่มีคำว่า "อิลลูมินาติ" อยู่ในชื่อกลุ่มด้วย


 

The Illuminati

Over the centuries, lots of groups have called themselves the Illuminati (“Enlightened Ones”), but the one
we’re talking about here began as the Bavarian Illuminati. A radical product of the Enlightenment and offshoot
of the religion-based Freemasons, the Illuminati espoused secular freethinking and intellectualism and proved
a threat to Europe’s old order. Although they were officially banned by the Bavarian government in 1784,
some claim that they live on to this day in other guises. So, what’s the Illuminati’s goal? To establish a new
world order of capitalism and authoritarianism, of course! They’ve been accused of manipulating currencies,
world stock markets, elections, assassinations, and even of being aliens. One common myth is that the e
ye-and-pyramid image on the dollar bill is a symbol of the Illuminati watching over us. Nope. It’s a symbol
of strength and durability (though unfinished, symbolizing growth and change), and the all-seeing eye represents
the divine guidance of the American cause. Or so the government says.

 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser