หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์


 หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
     จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ.๒๕๐๗
  ในหนังสือเล่มนี้มีสาระที่น่าสนใจ ในหัวข้อ "ลักษณะแห่งความเป็นผู้นำ"
                               ของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์leader

leader

leader

leader

leader

leader

leader

leader

leader

leader

leader

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments