เพลงจ๊ะเพลง

click to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoom
click to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoom
click to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoom
โปรดอย่าปฏิเสธความไม่มี เพียงเพราะใจยังมิอาจมองเห็น
สถานที่ตั้ง  : ชุมชนแออัดทางความคิด ในห้วงภวังค์, บางกอก                           Free Hit Couner  จำนวนเข้าชม
เริ่มเมื่อ     : วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ *๑๕๘+                E-mail    : rungsira@gmail.com 
Line3.gif  

         
    เพลงไทย
 1. ปราสาททราย                  - สุรสีห์ อิทธิกุล
 2. เขียนถึงคนบนฟ้า             - พิง  ลำพระเพลิง
 3. สายลมที่หวังดี                 - สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง
 4. ส่วนหนึ่งของฉัน               - มาช่า
 5. แม้ว่า                              - โลโซ 
 6. ทานตะวัน                        - อ.ธนิสต์ ศรีกลิ่นดี
 7. ฤดูที่แตกต่าง                   - นภ  พรชำนิ
 8. ความฝันของต้นหญ้า        - พลอย  ณัฐชา
 9. ดีกว่าเมื่อวาน                   - อารักษ์  อาภากาศ
 10. ขอบคุณกันและกัน            - พิช เพชร แมค
 11. ผีเสื้อ                               - ชรัส  เฟื่องอารมณ์
 12. เทียนไข                           - เมย์ จิระนันท์  กิจประสาน
 13. ห้มันเป็นไป                     - อัสนีย์,วสันต์  โชติกุล 
 14. กำลังใจ จากใจ                -                                
 15. ขุนเขายะเยือก                  - นิค  ลายเสือ
 16. ใช่ฉันหรือเปล่า                 - กะลา  
 17. เราและนาย                      - โลโซ    
 18. ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ เพลงแก้    - ตั๊กแตน ชลลดา
 19. โปรดช่วยกันดูแลคนดี        - ตั๊กแตน ชลลดา
 20. หากันจนเจอ                      - กบ ทรงสิทธิ์ + กบ เสาวนิตย์     
 21. จากคนหนึ่ง ถึงอีกคน         - ปาน ธนพร แวกประยูร 
 22. คนไม่มีสิทธิ์                      - ฮิวโก้


เพลงสากล
      Free Hit Couner
     จำนวนเข้าชม