ถึงทางที่ต้องเลือก ของแดง "เสรีไทไพร่ปลดแอก"

 สามแพร่ง
"ทางสามแพร่ง แรงสางถม  ฉายเฉิดชม คมสามคน"แหวนรุ่นสามเกลอนายหัวซู่ซู่
 "ใส่แหวนรุ่น วุ่นวนเวียน   คำติเตียน เปลี่ยนทรัพย์สิน"ยุทธศาสตร์3ขา(ยกหนึ่งขาหลัง)
 "เสรีไท ไพร่ปลดแอก ถึงท่อนแยก แตกกันไป"   ไม่มีปืนสู้ด้วยปาก
     ปืนไม่มี มีแต่ปาก   มือถือ สากกระเบือ บ่น


ซู่ซู่ ต่อต้าน
 อีกครั้งเดียว พิสูจน์ผล   ซู่ชันขน สู้ต่อต้าน


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments