Runnevåls
gruppen  startade 2013
                                                                           Här finns material för Humletorp/Runnevål och Lövenstrand samt Övriga handlinga    

  Information                                        
  
 
Runnevåls
gruppen informerar 


Vårt arbete med att behålla Runnevåls jordbruksmark följs av olika miljögrupper 

Andra miljögrupper har uppmärksammat vårt arbete
Till den Goda Jordens hemsida

Föreningen Den Goda Jorden förmedlar kunskap om
 åkermarkens betydelse genom initierade rapporter

Läs deras rapporter här


Domslutet om Runnevåls industriområde
Domen i sin helhet 

Detta gäller för kommunen för att söka prövningstillstånd i 
Mark och miljööverdomstolen MÖD (senast 19 februari)
  Läs här

Vad händer sedan om man fått prövningstillstånd? Läs här

Runnevåls jordbruksmark

1955 - 2020


   Viktiga handlingar och händelser            

   

Runnevåls industriområde

Kils kommun söker prövningstillstånd

Kils kommun söker prövningstillstånd för Runnevåls industriområde hos Mark och miljööverdomstolen/Svea hovrätt senast 19 februari

Det tar normalt c:a 3 månader för att få prövningstillstånd

> >Tidigare publicerat < <


Den långa resan 2008 - 2020
Omlastningsterminal  > Humletorps industriområde  > Runnevåls industriområde

År 2008 Kommunen skrev en avsiktsförklaring om en Omlastningsterminal tillsammans med LBC Frakt, efter flera år av regional trafikplanering. Flera fastighetsägare började intressera sig för detta och hade synpunkter på denna, som skickades in till kommunen som funderingar. 

År 2013-2014
var det dags för nästa steg i kommunens planering, Humletorp industriområde. Då hade man gjort om den förra planen till ett industriområde. 

År 2016 Denna detaljplan antogs för Humletorps industriområde

År 2016
Detaljplanen överklagades

År 2017 Kommunen fick nej av Mark och miljödomstolen för detaljplanen Humletorp

År 2018 Återkom man från kommunen med Humletorp igen, nu med nytt namn, Runnevåls industriområde.

År 2019 (31 januari) Kommunfullmäktige antog denna detaljplan för Runnevåls industriområde.  

År 2019 (Februari - oktober)  Detaljplanen överklagades 

År 2020  Den av kommunen antagna  detaljplanen upphävdes av Mark och miljödomstolen 2020-01-29

År 2020 Kommunen söker prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen

Den långa resan i bilder


   Länkar                      Lagar  och förordningar


 

Brun gräsfjäril

 
Skogsdungen vid Odens väg