ดาวน์โหลดเอกสาร

ĉ กิจกรรมทบทวนม.๒.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก แล้วตอบคำถามกิจกรรมทบทวน ลงในกระดาาเอ ๔  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ส.ค. 2556 07:32 Rungrawee Sriosot
Ċ ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาข้อมูล  1590 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:38 Rungrawee Sriosot
ĉ คำอ่านพุทธศาสนสุภาษิต.doc
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนเลือกพุทธศาสนสุภาษิต 1 คำ เพื่อนำไปแต่งเป็นนิทาน ลงในกระดาษ A 4   29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ต.ค. 2555 20:56 Rungrawee Sriosot
ć โครงงานความดี.pptx
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างดี ๆ ฝากมาให้นักเรียนศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานกลุ่มของตนเอง  4060 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ธ.ค. 2555 21:17 Rungrawee Sriosot
ć งานนำเสนอ โครงงานความดี.pptx
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง นักเรียนศึกษาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนเอง  286 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ธ.ค. 2555 21:18 Rungrawee Sriosot
ĉ เฉลยใบงานทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 ภูมิศาสตร์ คัดลอกคำตอบเฉลยใบงานทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียให้เรียบร้อย พร้อมส่งในวันที่ 10 กันยายน 2555  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2555 01:26 Rungrawee Sriosot
ĉ เฉลย ใบงานประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.doc
ดู ดาวน์โหลด
เฉลยใบงานประวัติศาสตร์ ทำเสร็จแล้ว รวบรวม ส่งครู ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ก่อนเที่ยงนะค่ะ (แล้วก่อนกลับบ้านมารับคืนด้วยค่ะ)  165 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ย. 2556 05:29 Rungrawee Sriosot
ĉ เฉลยใบงาน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจแบบฝึกหัดใบงานเอกสารหน้า ๕-๑๑ ด้วยตนเอง แล้วนำเอกสารส่งให้ครูตรวจสอบอีกครั้ง  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 มิ.ย. 2555 01:30 Rungrawee Sriosot
ĉ เฉลยใบงานภูมิศาสตร์หน้า๑๒-๑๗.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจคำตอบใบงานหน้า ๑๒-๑๗ แล้วส่งใบงานให้ครูตรวจสอบ  1322 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 มิ.ย. 2555 21:36 Rungrawee Sriosot
ą
เฉลยประวัติ.jpg
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจคำตอบจากแบบเฉลย ให้ครอบคลุมเนื้อหาในใบงานของนักเรียน  1704 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ย. 2555 00:44 Rungrawee Sriosot
ĉ เฉลยพัฒนาการอาณาจักรโบราณ.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบ ใบงานของตนเอง แล้วนำส่งใหครูตรวจใบงานนักเรียนอีกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลการส่งงาน  2836 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 พ.ย. 2555 22:05 Rungrawee Sriosot
ĉ ชาดก.doc
ดู ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน ม.2 ที่ค้างส่งชิ้นงานชาดก   25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2555 23:44 Rungrawee Sriosot
ĉ ชิ้นงานตารางเปรียบเทียบเวลา.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.๑/๑ และม.๑/๙ ที่ไม่ผ่านในการทำงานรอบแรก ให้ปรับแก้คะแนน โดยการทำชิ้นงานที่กำหนดให้อีกครั้ง  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 มิ.ย. 2555 00:27 Rungrawee Sriosot
ĉ ชิ้นงาน ผังการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.๑ วิชาประวัติศาสตร์ทุกห้อง ให้นักเรียนดูตัวอย่างชิ้นงาน แล้วทำลงในกระดาษ เอ๔ เติมข้อมูลในช่องว่างให้ถูกต้อง  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 มิ.ย. 2555 00:52 Rungrawee Sriosot
ĉ ชิ้นงานม.1 ศักราช.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษา ตัวอย่างเหตุการณ์และวิธีการคำนวนให้เข้าใจ แล้วสืบค้นเหตุการณ์ทางประศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ ทำลงในสมุด  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มิ.ย. 2555 03:13 Rungrawee Sriosot
ĉ ชุมชนโบราณ.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมถามตอบในกลุ่มของนักเรียน  15986 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2555 19:01 Rungrawee Sriosot
ĉ ตัวอย่าง งานหลักฐานทางประวัติศาสตร์.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาตัวอย่าง เพื่อหาข้อมูลภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามจำนวนที่ครูมอบหมายให้ แต่ละห้องจำนวนภาพที่ให้สืบค้นไม่เท่ากัน (ทำลงในกระดาษ เอ ๔ หรือ แนบไฟล์ส่งมาทางเมล ก็ได้ค่ะ)  131 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 มิ.ย. 2555 21:53 Rungrawee Sriosot
ĉ ตัวอย่างงาน.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนม.๑ ประวัติศาสตร์ ศึกษารูปแบบตัวอย่าง แล้วทำงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายลงในกระดาษ เอ ๔  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 มิ.ย. 2556 07:22 Rungrawee Sriosot
ĉ ทบทวนเนื้อหา แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ม๑.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ทดสอบตนเองหาคำตอบเพื่อทบทวนเนื้อหาสอบ  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2556 07:05 Rungrawee Sriosot
ĉ นิทานสุภาษิต.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาตัวอย่าง เพื่อนำไปจัดทำเป็นของตนเอง โดยเลือกหัวข้อจากไฟล์คำอ่านพุทธศาสนสุภาษิต หรือจากแหล่งอื่นก็ได้  4843 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 พ.ย. 2555 23:51 Rungrawee Sriosot
ĉ แนวข้อสอบประวัติปลายภาค.doc
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียน หาคำตอบเพื่ออ่านทบทวนเป็นแนวข้อสอบปลายภาค โชคดีทุกคนนะค่ะ  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.พ. 2556 02:07 Rungrawee Sriosot
ĉ แบบทดสอบการเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้ ส่งภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556   78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.พ. 2556 01:58 Rungrawee Sriosot
ĉ แบบทดสอบทบทวน หน่วยการเรียนที่ 3.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ทำแบบทดสอบนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ธ.ค. 2555 21:21 Rungrawee Sriosot
ĉ แบบทดสอบทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ทำแบบทดสอบนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค  697 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ธ.ค. 2555 21:21 Rungrawee Sriosot
ĉ แบบทดสอบทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ทำแบบทดสอบนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ธ.ค. 2555 21:21 Rungrawee Sriosot
ĉ แบบทดสอบทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ทำแบบทดสอบนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค  515 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ธ.ค. 2555 21:21 Rungrawee Sriosot
ĉ แบบทดสอบหลังเรียนประวัติ.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 วิชาประวัติศาสตร์ ทำแบบทดสอบนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค และส่งคำตอบเพื่อเก็บคะแนนย่อยหน่วยที่ 3  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ธ.ค. 2555 21:20 Rungrawee Sriosot
ĉ แบบฝึกทบทวน ยุคสมัยประวัติศาสตร์.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนคัดลอกแบบฝึกทบทวนลงในสมุด แล้วหาคำตอบให้เรียบร้อยก่อนถึงวันที่มีคาบเรียน (ครูเฉลยในคาบ)  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 มิ.ย. 2555 02:01 Rungrawee Sriosot
ĉ ใบงานที่1เรื่องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 ประวัติศาสตร์ ทำใบงานลงในสมุดก่อนถึงคาบเรียนเพื่อเฉลยพร้อมกันในห้อง  99 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ส.ค. 2555 02:14 Rungrawee Sriosot
ĉ ใบงานประวัติพุทธสาวก.doc
ดู ดาวน์โหลด
ศึกษาเอกสารใบงาน แล้วกรอกข้อมูลของประวัติพุทธสาวกแต่ละท่านให้ถูกต้อง  69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ย. 2554 06:18 Rungrawee Sriosot
ĉ ใบงานพุทธประวัติม.2.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วทำใบงาน (สามารถดูการ์ตูนพุทธประวัติได้จาก Youtube)  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.ค. 2555 20:24 Rungrawee Sriosot
ĉ ใบงานศาสนาม.3 หน่วยที่2.docx
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนทำใบงานศาสนา หน่วยที่ ๒ ลงในกระดาษ เอ ๔ สามารถ ทำเป็นรายบุคคล / งานคู่ / งานกลุ่ม ๆ ละ ๓-๔ คน ได้ ส่งในคาบที่มีเรียน ในสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  7 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ส.ค. 2556 09:21 Rungrawee Sriosot
ĉ ประวัติศาสตร์ SEA.docx
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน หน่วยที่ ๒ เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วตอบคำ ในกระดาษ เอ ๔ ส่งภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  6 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ส.ค. 2556 00:03 Rungrawee Sriosot
ć มารยาทชาวพุทธ.ppt
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนเรียนนอกเวลาเรียน แล้วบันทึกผลการเรียนส่งที่ครูในคาบ  3726 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ม.ค. 2555 22:27 Rungrawee Sriosot
ĉ สรุปงาน ประวัติศาสตร์.doc
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบว่าส่งงานครบแล้วหรือไม่ หากไม่ครบให้ดำเนินการส่งภายในวันที่ 9 กันยายน  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ส.ค. 2556 23:39 Rungrawee Sriosot
ĉ สรุปงาน ม121101.docx
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนตรวจสอบรายการชิ้นงานว่าส่งครบแล้วหรือไม่  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2555 23:22 Rungrawee Sriosot
ĉ สรุปงาน ม121103.docx
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนตรวจสอบรายการชิ้นงานว่าส่งครบแล้วหรือไม่  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2555 23:23 Rungrawee Sriosot
ć อาเซียน1.1.ppt
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาข้อมูลแล้วเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวไปใช้ในการนำเสนอ  13692 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:28 Rungrawee Sriosot
ć อาเซียน1.2.ppt
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาเนื้อแล้วพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  3742 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:35 Rungrawee Sriosot
ć asean2.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล  1122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:42 Rungrawee Sriosot
ć asean4.ppt
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดข้อมูล  1912 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:46 Rungrawee Sriosot
Ċ asean.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อปรับใช้กับงานกลุ่มของตนเอง  2024 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ย. 2554 05:55 Rungrawee Sriosot
Comments