ดาวน์โหลดเอกสาร

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
เอกสาร ใบงานหน้าที่พลเมือง ม.1/1 1/7 ให้นักเรียนหาคำตอบเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคาบถัดไป (วันพุธ ที่ 4 พ.ย. 2558)  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ย. 2558 18:25 Rungrawee Sriosot
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาข้อมูล  1590 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:38 Rungrawee Sriosot
ć
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างดี ๆ ฝากมาให้นักเรียนศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานกลุ่มของตนเอง  4060 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ธ.ค. 2555 21:17 Rungrawee Sriosot
ć
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง นักเรียนศึกษาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนเอง  286 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ธ.ค. 2555 21:18 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบ ใบงาน เครื่องมือภูมิศาสตร์ (ใบงานที่ ๑.๑ - ๑.๓) ให้เรียบร้อยก่อนถึงคาบเรียนถัดไป  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2557 06:27 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียน ตรวจสอบคำตอบ แล้วทบทวนทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมทดสอบเก็บคะแนน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มิ.ย. 2558 21:13 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบ พร้อมเตรียมส่งใบงาน ในคาบถัดไป  2524 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มิ.ย. 2557 03:55 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจคำตอบใบงานเรื่องทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย พร้อมทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบ   37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ส.ค. 2557 17:35 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจคำตอบใบงานทวีปเอเชีย และรวบรวมส่งใบง านเป็น ห้องภายในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557  192 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ค. 2557 20:32 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบใบงานที่ ๑๓-๑๕ และทบทวนเนื้อหา  1433 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มิ.ย. 2557 17:56 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจคำตอบใบงานหน่วยที่ ๓ พร้อมทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบ  1077 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ส.ค. 2557 17:34 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนเฉลยใบงานหน่วยที่ 8 และทำใบงานหน้าสุดท้ายให้เรียบร้อย รวบรวมใบงานของทุกคนส่งในคาบเรียนสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค 2/2557  3854 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ก.พ. 2558 02:03 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจคำตอบใบงานหน่วยที่ 2 เรื่องพุทธประวัติ และประวัติของพุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และส่งใบงานตามที่กำหนดไว้  346 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ค. 2558 20:24 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนตรวจคำตอบใบงานหน่วยที่ 4 และรวบรวมส่งใบงานภายในวันที่ 18 กันยายน 2557  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2557 21:53 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบ ส่งเอกสารใบงานก่อนสอบปลายภาคเรียน 1/2558  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ย. 2558 17:42 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบ จบหน่วยที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งใบงานในคาบเรียนด้วยนะค่ะ  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 มิ.ย. 2557 05:45 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบ พร้อมเตรียมส่งใบงานในคาบที่มีเรียน ในช่วง วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558  148 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มิ.ย. 2558 21:36 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจคำตอบตั้งแต่ใบงานที่ ๑.๑-๑.๖ ให้เรียบร้อย ก่อนถึงคาบเรียนในสัปดาห์หน้า และทบทวนเนื้อหาทั้ง ๗ ประเทศ เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนหน่วยที่๑  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มิ.ย. 2557 07:57 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบในใบงาน พร้อมเตรียมส่งใบงาน หลังสอบระหว่างภาคเรียนเสร็จ  274 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ค. 2557 05:48 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบคำตอบ จบหน่วยที่๒ เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศเรียบร้อยแล้ว เตรียมอ่านหนังสือทบทวนและสอบในวันพฤหัสที่ ๑๙ มิถุนายน นี้ นะค่ะ  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 มิ.ย. 2557 05:57 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน ม.2 ที่ค้างส่งชิ้นงานชาดก   25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2555 23:44 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.๑/๑ และม.๑/๙ ที่ไม่ผ่านในการทำงานรอบแรก ให้ปรับแก้คะแนน โดยการทำชิ้นงานที่กำหนดให้อีกครั้ง  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 5 มิ.ย. 2558 21:10 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.๑ วิชาประวัติศาสตร์ทุกห้อง ให้นักเรียนดูตัวอย่างชิ้นงาน แล้วทำลงในกระดาษ เอ๔ เติมข้อมูลในช่องว่างให้ถูกต้อง  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 มิ.ย. 2555 00:52 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษา ตัวอย่างเหตุการณ์และวิธีการคำนวนให้เข้าใจ แล้วสืบค้นเหตุการณ์ทางประศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ ทำลงในสมุด  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มิ.ย. 2555 03:13 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมถามตอบในกลุ่มของนักเรียน  15986 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2555 19:01 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาตัวอย่าง เพื่อหาข้อมูลภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามจำนวนที่ครูมอบหมายให้ แต่ละห้องจำนวนภาพที่ให้สืบค้นไม่เท่ากัน (ทำลงในกระดาษ เอ ๔ หรือ แนบไฟล์ส่งมาทางเมล ก็ได้ค่ะ)  131 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 มิ.ย. 2555 21:53 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนม.๑ ประวัติศาสตร์ ศึกษารูปแบบตัวอย่าง แล้วทำงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายลงในกระดาษ เอ ๔  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 มิ.ย. 2556 07:22 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาตัวอย่าง เพื่อนำไปจัดทำเป็นของตนเอง โดยเลือกหัวข้อจากไฟล์คำอ่านพุทธศาสนสุภาษิต หรือจากแหล่งอื่นก็ได้  4843 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 พ.ย. 2555 23:51 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แนวข้อสอบกลางภาค 1/2559 ม.1 ขอให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือทบทวน และขอให้ทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบ  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 มิ.ย. 2559 06:22 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ทำแบบทดสอบนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค  697 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ธ.ค. 2555 21:21 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ทำแบบทดสอบนี้เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค  515 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ธ.ค. 2555 21:21 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนดาวน์โหลด แบบทดสอบฉบับนี้แล้ว สามารถสั่งพิมพ์ หรือ คัดลอกลงในกระดาษ เอ 4 เพื่อดำเนินการตอบข้อมูลแล้วเทียบศักราชต่างๆ ส่งภายในระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 มิ.ย. 2558 19:05 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดทั้ง 7 ประเทศ ลงในสมุด (เฉลยในคาบเรียน) ส่งสมุดเพื่อตรวจให้คะแนน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 9 มิย. 2559  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 พ.ค. 2559 08:16 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดเครื่องมือภูมิศาสตร์ ทั้ง 4 เรื่อง ลงในสมุด (เก็บคะแนนย่อย)  5034 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 พ.ค. 2559 23:42 Rungrawee Sriosot
Ā
ดู
ให้นักเรียนคัดลอกคำถามลงในสมุดและตอบคำถามแต่ละตอนให้เรียบร้อย รวบรวมสมุดส่งหลังจากหมดคาบ   5 ก.ค. 2559 05:34 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 6.1-6.3 ลงในสมุด ส่งภายในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2559 18:30 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียน ม.1 ประวัติศาสตร์ ทำใบงานลงในสมุดก่อนถึงคาบเรียนเพื่อเฉลยพร้อมกันในห้อง  99 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ส.ค. 2555 02:14 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 - 4 ลงในสมุด ส่งคาบ ของช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ย. 58 โดยให้หัวหน้าเป็นผู้รวบรวมส่ง  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ย. 2558 02:48 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5 - 7 ลงในสมุดแบบฝึกหัด พร้อมตอบคำถามและเขียนแผนที่ความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ธ.ค. 2558 23:16 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ศึกษาเอกสารใบงาน แล้วกรอกข้อมูลของประวัติพุทธสาวกแต่ละท่านให้ถูกต้อง  69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ย. 2554 06:18 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ 2 เรื่องพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย ให้นักเรียนลอกคำถามลงในสมุด ค้นคว้าหาคำตอบในหนังสือแบบเรียน เตรียมส่งในคาบ  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 พ.ย. 2558 19:45 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วทำใบงาน (สามารถดูการ์ตูนพุทธประวัติได้จาก Youtube)  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.ค. 2555 20:24 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ 1 เรื่องการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ให้นักเรียนคัดลอกคำถามลงในสมุด และศึกษาค้นคว้า อ่านหัวข้อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เพื่อตอบคำถาม ส่งในคาบ (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. 2558)  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ต.ค. 2558 01:55 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนคัดลอกคำถามลงในสมุด แล้วศึกษาเรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในหนังสือแบบเรียน เพื่อตอบคำถามให้ถูกต้อง (เตรียมส่งสมุดในคาบเรียน 2-6 พ.ย.58)  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ต.ค. 2558 02:10 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนทำใบงานศาสนา หน่วยที่ ๒ ลงในกระดาษ เอ ๔ สามารถ ทำเป็นรายบุคคล / งานคู่ / งานกลุ่ม ๆ ละ ๓-๔ คน ได้ ส่งในคาบที่มีเรียน ในสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  7 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ส.ค. 2556 09:21 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงาน หน่วยที่ 5 เรื่องพัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5.1 - 5.5 ลงในสมุด และตอบคำถาม เพื่อส่งในคาบ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2559  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ธ.ค. 2558 23:47 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน หน่วยที่ ๒ เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วตอบคำ ในกระดาษ เอ ๔ ส่งภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  6 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ส.ค. 2556 00:03 Rungrawee Sriosot
ć
ดู ดาวน์โหลด
บทเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนเรียนนอกเวลาเรียน แล้วบันทึกผลการเรียนส่งที่ครูในคาบ  3726 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ม.ค. 2555 22:27 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนเลือกรูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัย 1เพียง 1 แบบ ทำลงในสมุด พร้อมเขียนอธิบายลักษณะการปกครอง  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 พ.ย. 2558 23:47 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนตรวจสอบว่าส่งงานครบแล้วหรือไม่ หากไม่ครบให้ดำเนินการส่งภายในวันที่ 9 กันยายน  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ส.ค. 2556 23:39 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนตรวจสอบรายการชิ้นงานว่าส่งครบแล้วหรือไม่  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2555 23:22 Rungrawee Sriosot
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนตรวจสอบรายการชิ้นงานว่าส่งครบแล้วหรือไม่  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2555 23:23 Rungrawee Sriosot
ć
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาข้อมูลแล้วเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวไปใช้ในการนำเสนอ  13692 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:28 Rungrawee Sriosot
ć
ดู ดาวน์โหลด
นักเรียนศึกษาเนื้อแล้วพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  3742 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:35 Rungrawee Sriosot
ć
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล  1122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:42 Rungrawee Sriosot
ć
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดข้อมูล  1912 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ย. 2554 19:46 Rungrawee Sriosot
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อปรับใช้กับงานกลุ่มของตนเอง  2024 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ย. 2554 05:55 Rungrawee Sriosot
Comments