Примерно актуално състояние/румънска фирма

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

НАЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР        

Адрес: гр. Букурещ, Бул. „Унирии” № 74, Бл. J3B, сектор 3; Тел: (+40-21) 3160804,  Факс: (+40-21) 3160803; Пощенски код: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Данъчен идентификационен код: 14942091;


2066068

Предоставяне на основна информация

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

МЕНИДЖМЪНТ ЛТД

(MANAGEMENT SRL)

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, Сектор 1, Ул. „УНИРИЙ”, 19, Бл. 256, вх. Г. ет. 5; Данни за контакт на седалището, телефон: +40720 111 222, +40728 333 5555

Номер в Търговския регистър: J40/0101/2005, предоставен на 16.05.2008 г.

Състояние на фирмата: действаща

Обстоятелство за фирмата: променено удостоверение за регистрация, седалище с изтекъл срок

Форма на организация: търговско дружество с ограничена отговорност

Единен регистрационен код (ЕИК): 23880000, предоставен на 16.05.2008 г.

Удостоверение за регистрация: B1835523, издадено на 18.05.2009 г. и връчено на 25.05.2009 г.

Дата на последно вписване на обстоятелство в търговския регистър:: 06.07.2010 г.

Срок на дружеството: неограничен;

Контакти на фирмата, телефон: +40720 111 222, +40728 333 5555

Актуален учредителен договор по белжка 2066068 от 30.04.2010 г.

 

СЕДАЛИЩЕ

Документ за седалище: Договор за наем 65 от 01.10.2008 г.

Начална дата на срока за доказване на седалище: 01.10.2008 г.

Дата на изтичане на срока за доказване на седалище: 01.10.2012 г.

Срок: 4 години.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Записан капитал: 200 ЛЕИ, внесен изцяло

Брой акции: 20

Номинална стойност на една акция: 10 ЛЕИ

СЪДРУЖНИЦИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Няма регистрирани.

СЪДРУЖНИЦИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ИОН ПОПЕСКУ (ION POPESCU)

В качеството на: съдружник

Гражданство: румънско

Семейно положение: недекларирано

Дата и място на раждане: 28.06.1973, Община Александрия, Телеорман (Alexandria, Teleorman)

Капиталова вноска: 160 ЛЕИ

Вноска, внесена изцяло: 160 ЛЕИ

Вноска, внесена в ЛЕИ: 40 ЛЕИ

Брой акции: 16

Дялово участие в ползите и загубите: 80% / 80%

 

ЕЛЕНА СТОЯН (ELENA STOIAN)

В качеството на: съдружник

Гражданство: румънско

Семейно положение: недекларирано

Дата и място на раждане: 15.05.1985, ВАЛЕНИИ ДЕ МУНТЕ, ПРАХОВА (VALENII DE MUNTE, PRAHOVA)

Капиталова вноска: 40 ЛЕИ

Вноска, внесена изцяло: 40 ЛЕИ

Брой акции: 4

Дялово участие в ползите и загубите: 20% / 20%    

СПИСЪК НА СЪДРУЖНИЦИ

Няма регистрирани.

УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА

ИОН ПОПЕСКУ (ION POPESCU)

В качеството на: управител

Длъжност: недекларирана

Гражданство: румънско

Правомощия: Пълно

Дата и място на раждане: 28.06.1973, Община Александрия, Телеорман (Alexandria, Teleorman)

Дата на назначаване на длъжност: 19.03.2009

Срок на мандата: неограничен

Дата на подаване на образец на подпис: 13.04.2009

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ           

Основна дейност: съгласно кодификацията (Заповед 337/2007) Rev. Caen (2)

5610 – Ресторанти                                                                                                                                                                                              


Информацията е от компютризирания централизиран търговски регистър на Националния Търговския регистър и са въз основа на съществуващите вписвания, направени  в същия до 02.10.2013 г. 15:19 часа.