Специализирани в услуги и консултации относно румънския пазар!                                                                                                        

Преводи на румънски език
 
    Предлагаме преводачески услуги от и на румънски в следните области:
Договори, икономика, финанси, технически, брошури, рекламни материали, туризъм, медицински, фирмени документи и др.Устни преводи: търговски преговори, фирмени презентации, бизнес срещи.....
. >> виж повече  
        
Преводач от български на румънски
Преводач от румънски на български
                                                                                         
Мониторинг на обществени поръчки от Румъния
 
    Предоставяме ви възможността да се абонирате за мониторинг на обществените поръчки от Румъния в областта, от която сте заинтересувани. Абонаментът включва ежедневен мониторинг и изпращане по е-майл на обявите (преведи от нас на български език) за обществени поръчки в Румъния. Както и услуги по тръжни процедури в Румъния.
Регистрация на (Е)ООД в Румъния
 
    Регистрация на фирма ЕООД/ООД в Румъния, счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р. Румъния.
Включително регистрация на фирма ЕООД/ООД запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата, адрес за кореспонденция- преводачески услуги.........
..                                           >> виж повече 

 
    Предлагаме правно обслужване и консултации на територията на Румъния от румънски адвокати и юрисконсулти в следните правни области:...............

                                                            
>> виж повече
Пазарно проучване в Румъния

    Предоставяме услуги по пазарно проучване на продукти и услуги на румънския пазар. Ако възнамерявате да разширите своята бизнес дейност в Румъния и се нуждаете от данни за пазарната ниша на вашите продукти или услуги на румънския пазар......................... >> виж повече 
    Чрез единственния български бизнес портал на румънски език "Открий Бизнес България", в румънското интернет пространство, посветен на българския бизнес и  насочен изключително към румънската целева аудитория, ви предоставяме възможност за развитие на вашия бизнес (услуги/продукти), създаване на бизнес контакти, популяризиране на.......                                                                                                                                          
                                                         
>> виж повече 
Български туристически портал в Румъния

    ">Българският туристически портал "Открий България" е първият и единствен български туристически интернет портал в румънското интернет пространство, насочен към румънските туристи. Създаден от българо-румънски екип, порталът предоставя на румънските потребители цялостна информация за България като туристическа дестинация. ............. 
                                                          >> виж повече 
Рекламирайте в румънскоро онлайн пространство
 
    Рекламирайте в единствения Българо-Румънски Бизнес Портал в Румъния, посветена на българския бизнес и туризъм, както и на икономическата среда в България, с изключителна насоченост към румънските потребители.
- превод на румънски език на български сайтове
- регистриране на сайт в румънски профилни онлайн каталози
- маркетинг чрез newsletter към румънска целева аудитория
                      >> виж повече        
Актуално състояние на румънски фирми
Предлагаме официална инфирмация за актуално състояние на румънски фирми, регистрирани в Търговския регистър към румънската Агенция по вписванияте............  
                                                                
>> виж повече

Откриване на банкова сметка в Румъния
 
    Услуги по откиване на банкова сметка на българска фирма (българско юридическо лице) в Румъния, без да е необходимо регистрация на фирма или филиал в Румъния. При откриване на банкова сметка в Румъния са необходими следните документи, преведени от български на румънски език от оторизиран преводач в Румъния и легализирани в румънски нотариус ....... виж повече    


  Subpages (1): Контакти