การเขียนบันทึกข้อความ


    วิธีโพสต์ข้อความใน Facebook

แม้ว่าทุกสิ่งที่เราโพสต์ลงในวอลล์ เราจะสามารถเปลี่ยนใจมาลบออกภายหลังได้ แต่ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะพูดในเรื่องที่ผิดศิลธรรม
หรือละเมิดต่อบุคคลอื่น ดังนั้นก่อนที่จะพิมพ์หรือโพสต์สิ่งใดก็ให้พิจจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะกด ปุ่ม แบ่งปัน ค่ะ

1. 
พิมพ์ข้อความในวอลล์ => เลือกคนที่จะได้เห็นข้อความของเรา => คลิกปุ่ม แบ่งปัน

2. 
ข้อความขอเราจะแสดงให้เห็นดังรูป

Comments