Co nieco o akcji

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej

„Ćwiczyć każdy może”

organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu


    Aktywność fizyczna i promowanie zdrowego stylu życia w naszej szkole należy do jednych z głównych priorytetów, dlatego postanowiliśmy ubiegać się o miano Szkoły w Ruchu. W związku z tym w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do akcji "Ćwiczyć każdy może".  Aby zostać uhonorowanym powyższym tytułem musimy spełnić następujące wymagania.

1. Przedstawić nasze działania na rzecz aktywności fizycznej podczas lekcji wychowania fizycznego
(obszar nr 1) oraz podczas zajęć pozalekcyjnych (obszar nr 5);

2. Zaprezentować działania szkoły zachęcając do aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodziny
(obszar nr 8);

3. Zachęcić uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkryć pasje, zainteresowania
i talenty (obszar nr 7).

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.