Pàgina d'inici

LA RÚBRICA EXPLICADA PELS ALUMNES
    http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/rubrica/alumnes
    Si voleu  compartir rúbriques , envieu un e.mail a carmebarba@gmail.com   i us dóno d'alta com editors o envieu la vostra rúbrica i la inclourem.