HERMANDAD ROCIERA DE RUBÍ

Dades de la persona entrevistada

Nom i cognoms:  Emilio Juan López

Data de naixement:  1-05-68

Lloc de naixement: Zamora

Professió:  Telecomunicacions

Anys de residència a Rubí:  27 anys

Anys de residència a Catalunya:  27 anys

Carrec que ocupa a l’entitat?  President


Dades de l’associació:    

Nom: HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCIO DE RUBÍ  

Adreça de la seu social: Ctra. Sabadell, s/n.

Telèfon de contacte:  636.40.99.30

Dias i hores de reunió:  Tots els  dies de 20:30 a 22:30 h.

Web: No tenim web actualitzada.

 


Història i objectius de l’associació:

Persones que la van fundar: Sr. Miguel Colmenero

Data de creació i objectiu de l’associació: l’any 1989 i  l’objectiu tenir una entitat andalusa que venera a la verge del Rocio, per als andalusos rubinencs.


Visió general sobre la quantitat de socis (actius i passius)

Un total de 90 socis:   80 actius i 12 passius.

L’edat:  des de bén petits fins a 80 anys.

El sexe:  meitat i meitat (parelles)

En els últims anys  el nombre de socis tendeix a créixer o a disminuir?

Tendeix a créixer.

La seu de l’entitat és un local propi, llogat o municipal?                                              

És municipal.

 

Descripció de les activitats habituals i estraordinàries que fa l’entitat.

“CAMBIO DE VARAS”. Es realitza al setembre i significa el canvi de “hermano/a  mayor”, d’un any per altre. Es realitza una missa en la qual es fa l’entrega d’una medalla i una vara (“hermano mayor”). L’acte vol dir que es fa responsable de la peregrinació al Rocio, que consisteixen que no falti res al  camí ni en l’estància al  Rocio i també en la preparació de les misses mensuals.

MISSES MENSUALS.- Es realitzen el tercer diumenge de cada mes a les esglesies de Sant Pere, Sant Pau, 25 de Setembre  i Ca n’Oriol. (alternativament).

CARNAVALS.- “Chirigotes” i comparses.

“VILLANCICOS” .-  A l’època  de Nadal.

Calendari anual: Comença el setembre fins a la Festa Major de Rubí.

Nombre de persones que hi participen:  És molt participativa


Activitats amb altres associacions

Hi ha comunicació amb altres entitats? Estem agermanats amb unahermandad” de Escacena del Campo (Huelva)  i fem intercanvi un cop a l’any.


Fan activitats conjuntes? 

Sí, trobades amb “ coros rocieros” i hermandades.

                                                                                                                       

Quines són les  fonts de finançament,  i en quina proporció és financen a partir de les quotes dels socis,  publicitat de determinades empreses, de L’Ajuntament o altres administracions públiques?

Ens financien la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Rubí i la Junta  d’Andalusia en un 20%  i la resta quotes de socis i actuacions del coro en bodes rocieres.

 


OPINIÓ PERSONAL DE LA PERSONA ENTREVISTADA.

Des de quan és soci de l’associació? Fa 6 anys.  

Perquè s’en va fer?  Per devoció a la verge del Rocio.

Què li aporta?   Benestar personal i satisfacció, per poder passar bones estones amb els germans de la “hermandad”.

Quina de les activitats que fan durant l’any li agrada més i per què?  El Rocio, perquè són tres dies que des

que sortim de Rubí, fem el camí i fins el dilluns de pentecosta, que surt la verge, és molt emocionant i són els únics tres dies de l’any en que ens ajuntem tots els rocieros de Catalunya (unes 12.000 persones) i compartim les nostres vivències tot resant i cantant.

De tots els moments que ha viscut a l’entitat quin ha estat el més especial per a vosté?   Nomenar a la meva mare “Hermana Mayor”.

Què li diria als rubinencs i rubinenques per animar-los a fer-se socis de seva entitat?

Que visquessin una sola jornada al Rocio, o assistir a una  Missa rociera.              


Entrevista realitzada el dia 8 de gener de 2013
Comments