Khatam Surah 11

                                                            [Surah 10][Surah12]

Ulasan Surah HUUD,

Surah Huud termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus.

Surah ini dinamai surah Huud kerana ada hubungan dengan terdapat nya kisah Nabi Hud a.s.  dan  kaumnya, dalam surah ini terdapat juga kisah-kisah nabi yang lain, seperti kisah Nuh a.s, Shaleh a.s., Ibrahim a.s., Syu’aib a.s.  dan Musa a.s.

 

SUMBER 1:
Khatam terjemahan ayat-ayat Hud (1-123),

[YG] http://t.co/TNCaeQt7ph
[GG] https://t.co/zcTQoKyaYS
[FB] http://t.co/zmNfoKv3ot

[GS] https://t.co/ZuwI8CxSrX 

SUMBER 2:
1. Al-Quran & Terjemahan.
2. Al-Furqan & Terjemahan.


Comments