TẮM BIỂN


 

Khi trình độ công nghệ ngày càng phát triển thì sẽ có những thiết bị vừa có lợi vừa có hại tùy theo người chủ sở hữu nó sử dụng theo mục đích nào.

Mọi người xem qua các ảnh này và thận trọng với các tay phó nhòm khi tắm biển nhé. Nếu không một ngày nào đó chính mình sẽ có mặt trên những trang web được phổ biến cho mọi người thì nguy. Nói vậy thôi chứ làm sao biết được mà tránh bây giờ?

Thật là không thể hình dung!

Chúng ta nên chọn quần áo để đi tắm biển như thế nào?

Có mà cũng như không, chết thật bọn phó nhòm.