TÀI LIỆU THAM KHẢO


TRỞ VỀ TRANG CHỦ

Công nghệ tinh luyện dầu.

Tài  liệu huấn luyện.

Cơ bản về dầu và công nghệ chế biến dầu.

Trọn bộ 6 cuốn sách về dầu và công nghệ chế biến dầu rất hữu ích cho những ai làm việc và nghiên cứu về lĩnh vực dầu ăn: Bailey's Industrial Oil and Fat Products. (Chi tiết liên hệ: 0983338135)